Mateřinka

XXVI. 10. Mateřinka – červen 2022

Vážení rodiče!

školní rok nám utekl a máme tu poslední měsíc. Loučíme se s nejstaršími dětmi, protože po prázdninách již budou školáky.

V měsíci květnu jsme oslavili v pohostinství v Dobrém Den matek a doufáme, že kytička dělá maminkám stále radost. Se zaměstnanci jsme si připomněli výročí nové budovy MŠ, která se otevřela dětem 1. května 1982, tj. před 40. lety. V úvodu května nás čekal zápis do MŠ, při kterém jsme přivítali několik nových dětí. Návštěva sokolníka na zahradě MŠ bylo pro děti moc zajímavé a poučné. Děkujeme všem, kteří donesli sběr papíru, za který jsme utržili přes 2 tisíce a zúčastněným dětem přibude poměrná finanční částka na akcích. Během měsíce nás v MŠ navštívilo Divadlo Úsměv s pohádkou „Jak Jeníček do města zabloudil“. Předškoláci byli na koncertě v ZUŠ v Dce, kde viděli mnoho dětí, jak hrají na různé nástroje.

Co nás čeká a nemine v měsíci červnu?

· Úterý 31. 5. – SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ budoucích školáků v 15 hod. Zveme jejich rodiče.

· Středa 1. 6. – Sportovní den na školní zahradě – soutěže

s odměnami ze Skautu

· Pátek 3. 6. – Dopravní den pro předškoláky

– zkouška řidičských schopností a znalostí – nejlepší s odměnou

· Úterý 7. 6. v 7,30 hod. – ŠKOLNÍ VÝLET – do Doudleb n. Orl. na prohlídku Muzea přírody a venkova a Babiččina dvorečku se zvířátky a potom do Kostelce n. Orl. do Zámeckého imaginária.

· Úterý 14. 6. – slavíme DĚTSKÝ DEN ve spolupráci se žáky ZŠ Dobré soutěžemi u dolní školy. Dejte dětem, prosím, BATŮŽKY S PITÍM.

· Čtvrtek 16. 6. – TULÁCKÁ NOC předškoláků s výletem do Skuhrova nad Bělou a zajímavým programem

· Středa 22. 6. – soutěž „Zahradníci“

– kdo pozná nejvíce květin

· Čtvrtek 23. 6. – Koncert pana Kubáta „Lojzíkův hudební sen“ v MŠ

· Změny mimořádných akcí budou na „šaškovi“

O letních prázdninách bude MŠ uzavřena od 18. 7. do 19. 8. 2019. Nahlaste prosím, kdy Vaše dítě bude v době omezeného provozu navštěvovat MŠ. Děkujeme!

Velice prosíme o to, aby všechny děti nosily pokrývky hlavy, krásné dny se snažíme trávit především na školní zahradě, pokrývka hlavy je tedy nezbytnou ochranou před sluníčkem.

Od nového školního roku 2022-2023 se bude hradit měsíční školné ve výši 300,- Kč. Důvodem je nespokojenost některých rodičů s vybavováním dětí hygienickými a výtvarnými potřebami, a proto zastupitelstvo Obce Dobré rozhodlo tyto potřeby hradit ze školného, a to je možné odepsat z daní. Školné hradí všechny děti mimo předškoláků.

Budoucím školáčkům přejeme 1. září šťastné vykročení pravou nohou a na ostatní se těšíme ve školním roce 2022–2023.J

Za celý kolektiv přeji krásné prázdniny plné sluníčka,

odpočinku a nezapomenutelných zážitků.

V. Paštiková s kolektivem MŠ Dobré

XXVI. 9. Mateřinka – květen 2022

Vážení rodiče,

aprílový duben je za námi a jaro už je v plném rozkvětu.  Duben jsme zahájili nejen aprílem, ale taky dívčí koledou. O čtrnáct dní později byla i klučičí koleda. Shlédli jsme poučné divadlo „Jak zvířátka našla nový domov“. 2. divadlo „Jejda, strašidýlka!“ se pro nemoc herečky nekonalo. Předškolákům proběhl zápis do 1. ročníku základní školy a všichni se do školy moc těší.

Na měsíc květen si pro děti připravíme tato týdenní témata:

2. – 6.RODINA A POVOLÁNÍ – Maminka má svátek, budeme se věnovat rodině, členům rodiny, kresbě postavy, povoláním, názvy nářadí apod. a výrobě dárečku pro maminku

9. – 13.VESMÍR – povíme si o jednotlivých planetách vesmíru

16. – 20.VSTÁVEJ SEMÍNKO, holala – zaměříme se na semínka, rostliny – co potřebují pro růst, názvy rostlin, stromů a vůbec vše o přírodě

23. – 27.KAPIČKA, VODIČKA – povídáme si, kam teče voda v potoce, kde se berou mraky, z kterých prší, k čemu slouží voda, pokusy s vodou 

30.5. – 3.6. DEN DĚTÍ – TÝDEN PLNÝ SPORTU – V tomto týdnu se zaměříme na sport, procvičíme celé tělo, zasoutěžíme si a změříme své síly v hodu, skoku, běhu …

Co nás čeká v měsíci květen?

V pondělí 2. a v pátek 6. – probíhá Zápis nových dětí do MŠ v Dobrém.

V květnu 9. – 11. 5. – proběhne SBĚR PAPÍRU. Prosíme rozdělit sběr na tříděný, netříděný, a hlavně vše SVÁZANÉ. Kontejner bude stát za školkou na dopravním hřišti.

V úterý 10.5. – návštěva sokolníka s akcí Dravci 

V pátek 20. 5. – DEN MATEK – zveme všechny rodiče, prarodiče a známé na besídku ke dni matek – od 15:00  v sále pohostinství v Dobrém.

V pondělí 23.5. Divadlo v MŠ – „Jak Jeníček do města zabloudil“

V úterý 24. 5.  – 1. třída – předškoláci pojedou na KONCERT linkovým autobusem do Dobrušky do Základní umělecké školy, kde vystoupí žáci ZUŠ  

V úterý 31.5. – zveme všechny rodiče předškoláků na slavnostní „PASOVÁNÍ  PŘEDŠKOLÁKŮ, které proběhne v 15:00 před budovou školky.

UZAVŘENÍ MŠ – provoz mateřské školy bude přerušen v létě od 18. 7. do 19. 8. 2022.

Poděkování patří paní Špulákové za plata od vajec a paní Poláčkové                           za čokoládky na koledu.

            Krásný květen přeje Klára Cvejnová a kolektiv MŠ Dobré

XXVI. 8. Mateřinka – duben 2022

Vážení rodiče,

měsíc březen uplynul a přišlo jaro, na které jsme se všichni těšili. V březnu jsme se byli s dětmi podívat v minizoo Častolovice na zvířátka. Předškoláci navštívili divadlo a domek F. Kupky, podruhé městskou knihovnu, radnici a domek F.L. Věka v Dobrušce.

Na měsíc duben si pro děti připravíme tato týdenní témata:

4. – 8. Ekologie – pozornost zaměříme na třídění odpadu, šetření potravin + vodou + energiemi = zbytečně nesvítit, neplýtvat, na ochranu životního prostředí – co je správné x špatné (neovlivnitelné – vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce – hrabání, zametání před školkou (Den země = 22.)

11. – 14. Velikonoce – Seznámíme se s tradicemi a lidovými zvyky, zároveň si připomeneme i jejich duchovní rozměr, zasejeme si osení, zdobení vajíček, výroba ozdob do oken a herny, naučíme se koledy atd. Kdo přinese proutky, budeme s ním plést pomlázku …

18. – 22. 4. Dopravní týden – budeme poznávat dopravní prostředky a značky, jezdit podle pravidel na dopravním hřišti, zaměříme se na bezpečnost na silnici, budeme rozlišovat dopravní prostředky podle toho, kde se pohybují a skládat je z papíru, kreslit a různě tvořit a zpívat si o nich. 22. Den země

25. – 29. Čarodějnice – připomeneme si tento zvyk, zhlédneme pohádku, uvaříme

kouzelný lektvar

Dubnové AKCE

pátek 1. 4. – uspořádáme ‚“holčičí koledu“ – děvčata s binovačku proženou kluky 6. 4. – MŠ uzavřena – odstávka elektřiny

středa 13. 4. – již se dočkají i kluci “klučičí koledy“ – chlapci si přinesou také binovačku a mohou to děvčatům jemně oplatit Ve čtvrtek 14. 4. – bude omezený provoz v jedné třídě. V pátek je státní svátek.

· čtvrtek 21. 4. – v 8:30 přijede divadlo do MŠ s pohádkou „Jak zvířátka našla nový domov “ + – v 10h FOCENÍ DĚTÍ – všechny děti – po skupinkách 2-3 a předškoláci čtvrtek 28. 4. – divadlo MŠ „Jejda, strašidýlka“

V měsíci dubnu vybíráme peníze na AKCE = Sluníčka 400,- Kč, Broučci a Motýlci 300,- Kč. Peníze budou využity na 6 akcí, které jsme už prožili nebo navštívíme. Od 1. dubna probíhá elektronický předzápis NOVÝCH DĚTÍ do MŠ na: www.materskaskoladobre.cz

V květnu 9. – 11. 5. – proběhne SBĚR PAPÍRU. Prosíme rozdělit sběr na tříděný, netříděný, a hlavně vše SVÁZANÉ. Kontejner bude stát za školkou na dopravním hřišti.

Bližší informace se dozvíte v květnové mateřince.

V následujícím období bude probíhat postupně renovace zahrady.

Poděkování patří P. Myškové za obrázkové pohádky.

Přejeme všem pěkné a slunné dny.

Ivana Zangeová a kolektiv MŠ Dobré

XXVI. 7. Mateřinka – březen 2022

Vážení rodiče,

V únoru si děti užily spotu zábavy, ať už na sněhu, při konání dětských zimních olympijských her nebo při karnevalu. Děti se naučily nové básničky, písničky, seznámily se symboly olympiády a sportovními disciplínami, poznávaly kontinenty, pracovaly s mapou a globusem, procestovaly severní i jižní pól. Dále se seznámily s tradicí masopustu a v posledním týdnu si procvičily všechny smysly. Měsíc únor nám utekl jako voda a my se spolu s příchodem dalšího měsíce můžeme těšit i na příchod jara.

Na měsíc březen jsme si pro děti připravili tato témata:

  1. 2. – 4. 3. MOJE OBEC – poznáváme místo, kde bydlíme a jeho okolí, rozdíl

město x vesnice, učíme se poznávat znak Obce, význačná místa, některé turistické

značky, pracujeme s mapou…

  1. – 11. CESTUJEME PO EVROPĚ – pracujeme s mapou, poznáváme sousední státy, učíme se názvy hl. měst, států, cizí jazyky, vlajky, typické znaky (zvyky, fauna a flora, strava,

oblečení, známe stavby…), starší děti si vyrobí „knihu Evropy“ a naučí se básničku

o našich sousedech

14. – 18. VÍTÁME JARO – poznáváme probouzející se přírodu, všímáme si změn v přírodě, seznamujeme se s typickými znaky nového ročního období, učíme se poznávat jarní květiny, vytvoříme výstavku a některé si vylisujeme.

  1. 25. 3. ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA – poznáváme hlasy zvířata a jména jejich mláďat, rozlišujeme zvířata domácí x volně žijící, co potřebují k životu, kde žijí, co nám dávají hospodářská zvířata…
  2. 3. – 1. 4. KNIHY – posloucháme a vyprávíme pohádky, poznáváme hrdiny

dětských knih, kdo je to spisovatel, ilustrátor, co je to bajka, návštěva knihovny

AKCE:

Úterý 1. 3. 2022 Hudební workshop „Jak se budí jaro“ – v MŠ

Úterý 22. 3. 2022 výlet do Dobrušky – v kině Hudební divadlo dětem „Pozpívejme si děti“+ prohlídka města – JEN PŘEDŠKOLÁCI

Čtvrtek 24. 3. 2022 – Výlet do mini ZOO Častolovice na zvířátka- všichni

Úterý 29. 3. 2022 – výlet do Dobrušky – návštěva knihovny a komentovaná prohlídka kulturních památek = domek F. L. Věka, radnice – JEN PŘEDŠKOLÁCI

Děkujeme rodičům za podporu o zachování kuchyně v MŠ. Zastupitelstvo obce rozhodnutí, zda kuchyň zachovat či zrušit zatím odložilo.

Někteří rodiče mají zájem prodat nebo darovat hračky či oblečení po svých dětech, jiní je zase mohou potřebovat. Proto na nástěnce bude místo, kam své požadavky můžete umístit.

UZAVŘENÍ MŠ – provoz mateřské školy bude přerušen v létě od 18. 7. do 19. 8. 2022.

Děkujeme rodičům za příspěvek na výtvarné pomůcky na 2. pololetí a hygienické potřeby.

Rádi bychom také poděkovali rodičům, kteří nám přispívají různými materiály a to konkrétně
pí. Popelkové za obálky a mnoho dalších potřebných věcí a pí. Serbouskové.

S přáním krásných jarních dní a pevného zdraví se těší na další spolupráci

P. Šestáková, Dis., V. Paštiková a kolektiv MŠ Dobré

XXVI. 6. MATEŘINKA ÚNOR

Vážení rodiče,

měsíc leden nám přinesl zábavu na sněhu. Bobovali jsme, stavěli sněhuláky a iglú. Pokud sněhová nadílka přetrvá, budeme se i nadále věnovat zimnímu sportování. Rádi bychom vyrazili s předškoláky na běžky. Prosíme Vás tedy i nadále o vhodné oblečení na sněhové radovánky. Děti mívají oblečení z venku mokré a zpocené, prosíme tedy o pravidelnou kontrolu náhradního oblečení v šatně. Zkontrolujte také pláštěnky, některé děti z ní vyrostly nebo ji vůbec nemají.

Na měsíc únor si pro děti připravíme tato témata:

31.1. – 4.2. – Zimní olympiáda – budeme soutěžit v různých disciplínách, povíme si něco o historii olympijských her a seznámíme se s také se symboly olympiády

7.2. – 11.2.Eskymáci – vypravíme se s dětmi navštívit Eskymáky (jak vypadají, jak a kde žijí, jak si staví svá obydlí – iglú) a začneme cestovat po Evropě.

14.2. – 18.2.Masopust – seznámení s tradicemi, výroba masek, karneval

21.2. – 25.2. Jarní prázdniny (omezený provoz) – prosíme rodiče, aby co nejdříve nahlásili docházku dětí.

Akce:v pondělí 7. 2. – nás při příznivé situaci čeká divadlo: „Jak se Honza rytířem stal“

Vybíráme hygienické potřeby, Kč na 2. pololetí: 4 ks toaletního papíru, krabičkové kapesníky, vlhčené ubrousky, igelit. sáčky, balík kancelářských papírů a lepidlo (Kores nebo Herkules).

1.tř. Sluníček = předškoláci se připravují na vstup do školy. Co by měl předškolák zvládat? Správně vyslovovat, znát barvy, pojmenovat věci kolem sebe i geometrické tvary, znát své jméno a bydliště, vyprávět pohádku, nakreslit obrázek, osobu, umět správně držet tužku, stříhat, skládat papír, počítat nejméně do 6ti, porovnávat (více x méně, větší x menší atd.), orientovat se v prostoru (nad, pod, před, za, vpravo, vlevo …), soustředit se na určený úkol a splnit ho, umět poslechnout, reagovat na příkaz atd. Společně s Vámi pomáháme připravovat předškoláky na jejich důležitý den zápisu i následné vzdělávání. Bez Vás rodičů to ale nelze zvládnout. Proto Vás vyzýváme k procvičování těchto úkolů.

STEP – rodičovský dotazník = Naše MŠ je zapojena do projektu ,,Předškolákovo individualizované vzdělávání” a rádi bychom Vás požádali o spolupráci při šíření a zdokonalování „Rodičovského dotazníku školní připravenosti“, který může být užitečný rodičům i nám. Chcete se dozvědět více o Vašem předškolákovi? O tom, jak cíleně podpořit jeho rozvoj? Pokud máte děti ve věku 5 až 7 let, máte nyní možnost zdarma využít zcela nový online Rodičovský dotazník školní připravenosti na adrese: www.rozvojditete.cz. Získáte informace o stavu školní připravenosti Vašeho dítěte a také tipy a náměty na podporu oslabených oblastí. Předem děkujeme.

Na schůzi Obce se jsme se dozvěděli nepříjemnou zprávu, že po realizaci přístavby u ZŠ – zastupitelé chtějí zrušit kuchyň v MŠ. Na kuchyň po celá léta nebyla žádná stížnost, je dobře vybavena a poskytuje kvalitní stravu. Nepovažujeme to za dobré rozhodnutí vzhledem k našim dětem. Nevíme, proč v současné době úspor se má měnit zcela funkční a zaběhlý systém vydávání stravy. Nový systém, kdy zastupitelé prosazují převážení jídla ze ZŠ do MŠ, bude výrazně dražší při výstavbě celé nové kuchyně. Systém bude problémový hlavně při přípravě a vydávání dopolední a odpolední svačinky a nejvíce při vydávání obědů ve třech třídách, kdy oběd musí být udržovaný v termonádobách, což znamená 3 výdejní místa, a tím nákup drahých termonádob do 3 tříd. Tato potřeba vychází z hygienických podmínek výdaje stravy.

Na závěr bychom rádi poděkovali paní Novotné za skleničky a dózy od nutrilonu, paní Popelkové za sladkosti a panu Frymlovi za jmelí a všem rodičům za dobrou spolupráci.

Na další spolupráci s Vámi se těší

Mgr. Ivana Rubešová a kolektiv MŠ Dobré

XXVII. 5. Mateřinka – leden 2022

Vážení rodiče,

nejprve bych Vám za celý kolektiv MŠ chtěla popřát do nového roku 2022 mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a spoustu radosti s Vašimi dětmi. Rok 2021 je za námi a my si budeme přát, aby rok 2022 byl klidnějším, lepším a pomalu nás vracel k normálnímu životu.

Vánoční svátky plné odpočinku a pohody jsou za námi a my se můžeme společně podívat, co nás čeká v měsíci lednu. Ve čtvrtek popřejeme jako „TŘI KRÁLOVÉ” všem štěstí, zdraví, dlouhá léta,.. a to s korunami, které si samy děti vystřihnou a vyzdobí.

Týdny zaměříme na tato témata (upravíme dle počasí):

„Tříkrálovský“ – Vítáme nový rok písní „My tři králové“, seznamujeme je s tradičním svátkem, hrajeme didaktické hry, malujeme dárky, trénujeme skládání papíru, stříhání, 1. písmenko a poté celý podpis, …

„Zdravíčkový“ – Procvičujeme všechny naše smysly, poznáváme lidské tělo a zaměřujeme se na zdraví a prevenci, pomáháme zvířátkům a ptáčkům – sypeme zrníčka do krmítka …. Zpíváme a tančíme …

„Zima v lese“ – Povídáme si o tom, kdo spí zimním spánkem, co se děje v zimě v lese, co je to krmelec a jak můžeme v zimě pomoci zvířátkům my, poznáváme ptáčky podle vzhledu i zpěvu, malujeme zvířátka …

P okud nám počasí dovolí a napadne trochu sněhu, plánujeme se staršími dětmi výcvik a výlety na běžkách po okolí. Čeká nás také bobování a jízda na lopatách. Prosíme rodiče o vhodné oblečení k těmto zimním sportům (oteplovačky, kombinézy, šusťáky, teplé ponožky, nepromokavé rukavice – menší děti palcové). Při promáčení či zpocení prosíme o náhradní oblečení – hlavně ponožky, punčocháče a trička. Předškoláci potřebují k lyžování na běžkách silné ponožky.

Na závěr bych ráda poděkovala všem za krásné, nápadité a originální dárečky do adventních kalendářů. Děti, které nebyly přítomné, najdou dárečky v košíku. Na vánoční nadílku v MŠ jsme vybírali příspěvek 300,-Kč a prosíme rodiče, kteří ještě neplatili, o tento příspěvek.Ježíšek přinesl dětem mnoho nových hraček a pomůcek, se kterými si budou dále hrát a jejichž seznam si můžete prohlédnout na hlavních dveřích. Touto nadílkou doplňujeme hračky rozbité a opotřebené.

I v následujícím období budeme dbát důsledně na zdraví dětí, a proto nebudeme přijímat děti s rýmou, kašlem a jinými zdravotními problémy.

Na úspěšnou spolupráci se těší A. Pultrová s kolektivem MŠ Dobré Bc. Andrea Pultrová a kolektiv MŠ Dobré