Mateřská škola Dobré

Pokračovat

Třída Sluníčka

 

 • Mgr. Pavlína Zahradníková Štěpánková – ředitelka
 • Bc. Andrea Pultrová – učitelka
 • Ivana Zangeová – asistentka pedagoga

Třída Broučci

 • Mgr. Ivana Rubešová – učitelka
 • Michaela Jiříčková – učitelka
 • Milada Myšková – asistentka pedagoga

Třída Motýlci

 • Petra Šestáková, DiS. – učitelka 
 • Klára Cvejnová – učitelka

O nás

Jsme otevřená mateřská škola. Umožňujeme rodičům přítomnost u nás ve školce, což využívají hlavně při zvykání malých dětí.

V naší mateřské škole vytváříme pohodové a tvořivé prostředí pro děti. Denně si hrají a vybírají si hračky podle své chuti z velké nabídky.

Denně cvičíme, zpíváme, poznáváme něco nového ze světa kolem nás. Děti si mohou kreslit i malovat, modelovat, rozvíjet myšlení u pracovních listů a tvořit z papíru a různých materiálů.

Přijďte nás navštívit

Snažíme se o všestranný rozvoj dětí

Předškoláky připravujeme různými aktivitami na základní školu

 • kreslení
 • správné držení tužky
 • cvičení jemné motoriky
 • počítání
 • vyprávění a správná řeč
 • seznamování s angličtinou
 • s hrou na flétnu
 • poznávání v různých oblastech – zdraví, doprava, příroda, soustředění
|

Kamarádi, pojďte poznávat

„Není důležité dosáhnout v mateřské škole dokonalosti a přísnosti, ale teplé lidskosti, která dá dítěti pocit lásky a jistoty.“

„Nemůžeme děti tvořit podle své vůle … musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.“

„Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi“

„Děti jakmile slyší, že je tu něco nového, co ještě neviděly, neslyšely, neochutnaly atd., ženou se, aby to viděly, slyšely, ochutnaly, jestliže jim zabráníš, ubiješ je.“

Sponzoři