Zápis do MŠ

V letošním roce je mimořádná situace, a proto si můžete dítě do MŠ
na školní rok 2021 – 2022 zapsat elektronicky:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/dobre

Osobně můžete Žádost o přijetí dítěte a přílohy (níže vypsané) předat jednotlivě v Mateřské škole v Dobrém ve pátek  7. 5. 2021  –  od 13  –  17 hodin

Potřebujete s sebou:

  • vyplněný formulář Žádost o přijetí

Formuláře si stáhněte a vytiskněte nebo vyzvedněte v Mateřské škole v Dobrém po telefonickém kontaktu: 604 485 921
Mgr. Vladimíra Paštiková, ředitelka

formulář žádosti o přijetí.pdf (33080)
Oznámení zák.zást. o individuální vzdělávání.docx (14041)

Sponzoři