Zápis do MŠ

Letos si mohou rodiče předzapsat dítě do MŠ Dobré na šk. r. 2022/2023 elektronicky (od 1.-16.5.2022)

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/dobre

Osobně můžete Žádost o přijetí dítěte a přílohy (níže vypsané) předat jednotlivě v Mateřské škole v Dobrém ve pátek   2.5. a 6.5.2022   –  od 10  –  15 hodin

Potřebujete s sebou:

  • vyplněný formulář Žádost o přijetí
  • potvrzení od lékaře
  • rodný list

Formuláře si stáhněte a vytiskněte nebo vyzvedněte v Mateřské škole v Dobrém po telefonickém kontaktu: 604 485 921
Mgr. Vladimíra Paštiková, ředitelka

formulář žádosti o přijetí.pdf (33080)
Oznámení zák.zást. o individuální vzdělávání.docx (14041)

Sponzoři