Charakteristika

O NÁS

Mateřská škola Dobré funguje od roku 1982. Je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dobré. Kapacita školy je 64 dětí a provozní doba je od 6,00 do 16,30 hodin. Nachází se v klidné části obce v pěkném prostředí, obklopena zelení a rozlehlou zahradou, kterou budeme postupně dovybavovat dalšími herními prvky. V současné době zde děti mají k dispozici tobogán, dřevěný vláček, pískoviště, skluzavky, houpačky, dopravní hřiště, trampolínu, vyvýšené záhony. Nově zde byl umístěn edukační panel, tabule na kreslení a pítko. Brzy bude instalována také vodní cesta či hmatový chodník. Budova je jednopatrová, v přízemí se nachází třída Sluníček (pro děti 5–7leté), tělocvična, šatny, ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny, školní kuchyň. V prvním patře je třída Motýlků (pro děti 2–4leté) a Broučků (pro děti 3–6leté), kabinet pomůcek, místnost pro individuální práci. Vnitřní prostory mateřské školy včetně tělocvičny poskytují dětem dostatečný prostor pro každodenní pohybové aktivity. Všechny třídy jsou vybaveny dětským nábytkem, zdravotně hygienickým zařízením (umývárny, toalety), lehátky a matracemi. Průběžně dokupujeme hračky a didaktické pomůcky, které jsou dětem volně přístupné. Ve dvou třídách děti využívají rovněž IT technologie prostřednictvím výukových programů na tabletech.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Poznáváme svět. Výchovně vzdělávací proces zajišťuje sedm kvalifikovaných učitelek a dvě asistentky pedagoga, které uplatňují pedagogický styl s aktivní spoluúčastí dětí a podporou jejich samostatného rozhodování. Usilujeme o vytvoření příjemného a bezpečného prostředí, ve kterém budou děti prostřednictvím vlastních prožitků přirozeně a nenásilně rozvíjet svou osobnost, samostatnost, schopnosti a dovednosti. Naší prioritou je kromě poskytování vysoce kvalitního předškolního vzdělávání také otevřená komunikace a spolupráce všech aktérů, tzn. dětí a jejich rodičů, pedagogických i nepedagogických pracovníků, zřizovatele a dalších partnerů školy.