Spolupráce

Spolupráce s vnějšími partnery

Rodiče dětí

1) otevřená komunikace – každodenní, formou konzultací, FB skupina

2) akce organizované pro rodiče – vánoční besídky, Dýňování, velikonoční tvoření, slavnostní vyřazování předškoláků, oslava Dne matek atd.

3) sběr papíru, pomerančové kůry, účast na projektech školy

Základní škola Dobré

1) pravidelné návštěvy předškolních dětí v 1. třídě ZŠ – aktivity připravené učitelkou ZŠ, konzultace s učitelkami MŠ

2) návštěva speciálního pedagoga ZŠ – pozorování předškolních dětí při vzdělávacích aktivitách v MŠ se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami

3) pravidelné návštěvy všech dětí MŠ (kromě dětí 2-3 letých) ve velké tělocvičně – TV pod vedením učitele ZŠ

Obecní úřad Dobré

1) účast dětí MŠ na akcích obce (Vítání občánků, Rozsvěcení vánočního stromu, Čarodějnice)

2) pomoc a podpora při zkvalitňování předškolního vzdělávání a modernizaci prostor MŠ (rekonstrukce umývárny, instalace herních prvků na školní zahradu, výroba záhonu, laviček, zahradní kuchyňky atd.)

3) spoluúčast na dotačních výzvách

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Rychnov n. Kn.

1) logopedická depistáž se zaměřením na školní zralost dětí – individuální šetření v MŠ

2) návštěvy poradenských pracovnic za účelem stanovení podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

3) konzultace a metodická podpora poskytovaná učitelkám i asistentkám MŠ

Další partneři mateřské školy:

Ekocentrum Dobré ARocha

Plavecká škola Dorka Dobruška

Lyžařská škola Energy Ski School, Opatovice n. L.

ZUŠ Dobruška