Kroužky

Naší největší motivací jsou nadšené děti. Pohled na ně nás pohání k tomu, abychom se ve svém oboru neustále rozvíjeli a zlepšovali. Proto vycházíme vstříc jejich zájmům a potřebám a připravili jsme pro děti nabídku kroužků, právě těch, o které je největší zájem. Díky tomu máme dnes v nabídce pět kroužků, které mohou děti navštěvovat vždy 1x za 14 dní.

KROUŽEK VAŘENÍ – p. učitelka Petra Šestáková (kapacita 8 dětí)

Charakteristika:

Děti se seznámí s bezpečným používáním kuchyňských nástrojů, učí se pracovat s receptem a pochopit pracovní postup. V průběhu kroužku se boudou hravou formou seznamovat se surovinami, využívat všechny smysly a poznávat je nejen zrakem, ale i hmatem, chutí a čichem. Děti budou suroviny loupat, strouhat, krájet, míchat, zdobit a hlavně ochutnávat. Každá lekce bude tematicky zaměřená: nejprve si připravíme zábavné svačinky z lívanců, na podzim si vyrobíme ovocného ježka a upečeme štrůdl, hallowenské cupcakes. V zimě se vrhneme na vánoční cukroví a po novém roce si třeba upečeme pizzu a jiné dobroty.

TURISTICKO-BĚŽECKÝ KROUŽEK – p. Pavlína Zahradníková (kapacita 10 – 12 dětí)

Charakteristika:

Budeme téměř za každého počasí venku.

Budeme objevovat krásy okolní přírody, zlepšovat orientaci v obci a jejím okolí.

Budeme u dětí pěstovat radost z pohybu.

Budeme chůzí a během postupně zdolávat kilometry, a tím zvyšovat fyzickou kondici dětí.

KROUŽEK LOGOPEDICKÉ PREVENCE – p. učitelka Iva Bašková (kapacita – 10 – 12 dětí)

Charakteristika:

Cílem je podpora přirozeného rozvoje řeči dětí, rozvoje řečových dovedností dětí, prevence vzniku vad řeči, případně odhalení možné poruchy či nesprávného vývoje řeči. V žádném případě se nejedná o nápravu hlásek, tu mohou provádět jen odborníci.

Budeme zařazovat:

dechová cvičení

artikulační cvičení

nápodobu zvuků

procvičování již vyvozených hlásek

další aktivity: hry na rozvoj sluchové a zrakové percepce, rozvoj rytmického cítění, fonematického sluchu, gramatické roviny jazyka

HUDEBNĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK – p. Ivana Rubešová (kapacita 10 dětí)

Charakteristika:

Rozvoj hudebně-pohybového cítění prostřednictvím zpěvu, tance, rytmických říkadel a her. Pro děti budou připraveny písničky lidové a také písničky Z. Svěráka a J. Uhlíře. Zatančíme si jednoduché a dětem blízké tanečky.

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA – p. učitelka Andrea Pultrová (kapacita – 10 dětí)

Charakteristika: Děti se s angličtinou seznámí prostřednictví pohybu, her, zážitků a písniček. Pomocí jednoduchých her, říkadel a písniček si postupně osvojí základní fráze anglického jazyka. Kroužek bude pomáhat dětem budovat kladný vztah k anglickému jazyku. 

Aby byla cesta k cizímu jazyku zábavná, budeme používat obrázkové kartičky, maňásky a proto věřím, že bude angličtina pro děti velká zábava. S cizím jazykem se budeme seznamovat hravou formou, aby děti neměly pocit, že se učí. Budeme využívat hry a činnosti zaměřené na cvičení paměti, nejrůznější rytmické, pohybové a hudebně-pohybové aktivity.