Sluníčka

 • Mgr. Pavlína Zahradníková Štěpánková – ředitelka
 • Bc. Andrea Pultrová – učitelka
 • Ivana Zangeová – asistentka pedagoga

Program

 • 6,00 – 8,30 ranní hry, činnosti a ranní cvičení
 • 8,30 – 9,00 hygiena a svačina
 • 9,00 – 9,45 dopolední hry, volné a řízené činnosti
 • 9,45 – 11,45 pobyt venku
 • 11,45 – 12,15 oběd a hygiena a čištění zubů 
 • 12,15 – 13,50 četba, hudba, odpočinek, tichá činnost
 • 13,50 – 14,20 hygiena, tělovýchovná  chvilka, hry
 • 14,20 – 14,35 svačina
 • 14,35 – 16,30 hry a činnosti v herně i na zahradě

Broučci

 • Klára Cvejnová – učitelka 
 • Michaela Jiříčková – učitelka
 • Milada Myšková – asistentka pedagoga

Program

 • 7,00 – 8,45 ranní hry, činnosti a ranní cvičení
 • 8,45 – 9,15 hygiena a svačina
 • 9,15 – 10,00 dopolední hry, volné a řízené činnosti
 • 10,00 – 12,00 pobyt venku
 • 12,00 – 12,25 oběd a hygiena a čištění zubů 
 • 12,25 – 13,50 četba, hudba, odpočinek (odpolední seznamy)
 • 13,50 – 14,20 hygiena, tělovýchovná  chvilka, hry
 • 14,20 – 14,40 svačina
 • 14,40 – 15,30 hry a činnosti v herně i na zahradě

Motýlci

 • Petra Šestáková, DiS. – učitelka
 • Mgr. Ivana Rubešová – učitelka 

Program

 • 8,00 – 8,30 ranní hry, činnosti a ranní cvičení
 • 8,30 – 9,00 hygiena a svačina
 • 9,00 – 9,30 dopolední hry, volné a řízené činnosti
 • 9,30 – 11,30 pobyt venku
 • 11,30 – 12,00 oběd, hygiena
 • 12,00 – 13,50 četba, hudba, odpočinek 
 • 13,50 – 14,20 hygiena, tělovýchovná  chvilka, hry
 • 14,20 – 14,40 svačina
 • 14,40 – 15,30 hry a činnosti v herně i na zahradě

Sponzoři