Školní jídelna

Hrazení stravného

Číslo účtu: 6637571/ 0100

Způsoby:
1) trvalým příkazem = inkaso
2) vlastním internetovým bankovnictvím
3) finanční hotovost u vedoucí stravování v MŠ