Sluníčka

Pedagogické obsazení

  • Michaela Jiříčková – učitelka
  • Nikola Serbousková DiS. – učitelka
  • Martina Tomášová – asistentka pedagoga

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Ve školním roce 2023 – 2024 je do třídy Sluníček je zapsáno 15 dětí, z toho 10 chlapců a 5 dívek. 2 děti v tomto školním roce dosáhnou sedmi let (OŠD), 9 dětí dosáhne šesti let, 4 děti pěti let. Čtyři děti mají SVP, z toho jedno má vypracovaný Individuální vzdělávací plán.

Děti mají všestranné zájmy, děvčata zajímá především výtvarné tvoření a hry sociálního charakteru, chlapce spíše hry techničtějšího rázu. Děti se znají již z dřívějších let, většina z nich sem letos přišla ze třídy Broučků. Všechny děti mají rády pohyb a tělocvik nebo pobyt na zahradě.

DENNÍ ŘÁD

6.00 – 8.00 Příchod dětí a individuální práce, stanoviště (či práce v koutcích)

8.00 – 8.45 Ranní hry, činnosti a ranní cvičení (každé PO velký tělocvik v tělocvičně MŠ)

8.45 – 9.10 Hygiena, svačina

9.10 – 9.30 Dopolední hry, volné a řízené činnosti

9.30 – 10.00 Komunitní kruh

10.00 -11.45 Pobyt venku, převlékání, hygiena

11.45 – 12.10 Oběd a hygiena

12.10 – 13.00 Četba, odpočinek

13.00 – 14.00 Řízená odpolední činnost a tělovýchovná chvilka

14.00 – 14.30 Hygiena, svačina

14.30 – 16.00 Hry a činnosti v herně i na zahradě

SPOLEČNÁ PRAVIDLA

Na začátku školního roku si děti postupně osvojují třídní pravidla. Pravidla jsou umístěna na viditelných místech ve třídě, hračkárně, či umývárně a každé má svůj obrázek na jehož tvorbě se podílely i děti.

Mezi základní pravidla naší třídy určitě patří tato

kapičkové pravidlo: necákáme, vypínáme vodu, neplýtváme.

Košťátkové – hračkové pravidlo: uklízíme po sobě své místo, jak u stolečku, tak v šatně, hračky ukládáme na místo do hračkárny. Žádnou hračku neničíme. Hračky také půjčujeme.

Pusinkové pravidlo: naše pusa povídá jen hezká slova, neskáču nikomu do řeči, pravidlo PPP – poděkovat, poprosit, pozdravit.

Ouškové pravidlo: když nám někdo něco povídá či vypráví, já ho poslouchám

Srdíčkové pravidlo: ve školce se máme rádi, chováme se k sobě hezky, jsme kamarádi a pomáháme si.

Želvičkové pravidlo: ve školce se pohybujeme pomalu, neběháme, hrozí uklouznutí, či pořádná boule. Běhat, skákat a dovádět můžeme v tělocvičně, nebo na zahradě.

POZNÁVÁME BAREVNÝ PODZIM

POZNÁVÁME KOUZLA ZIMY

POZNÁVÁME VOŇAVÉ JARO

POZNÁVÁME ROZMANITÉ LÉTO