Sluníčka

Pedagogické obsazení

  • Michaela Jiříčková – učitelka
  • Tereza Linhartová, DiS. – učitelka
  • Martina Tomášová – asistentka pedagoga

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Ve třídě Sluníček je od září 2022 přihlášeno 17 dětí, z toho 4 dívky a 13 chlapců. Nejstaršímu chlapci je 7 let a nejmladšímu chlapci je 5 let.

Tři chlapci navštěvovali třídu Sluníček již minulý rok, všichni tři měli OŠD. Třídu nenavštěvuje nikdo s odlišným mateřským jazykem. Třídní vzdělávací program ve třídě Sluníček je zaměřen na všestranný rozvoj dětí.

Předškoláky připravujeme různými aktivitami na základní školu – kreslíme a malujeme, učíme se správně držet tužku, cvičíme jemnou a hrubou motoriku, počítání, vyprávění a správnou řeč, poznáváme v různých oblastech – zdraví, přírodu, dopravu, pohádky, hudební nástroje, Zemi a Vesmír, apod. Snažíme se pro děti vytvářet pohodové a tvořivé prostředí.

Děti mají možnost navštěvovat také kroužky 1x za 14 dní – např. Kroužek angličtiny, vaření, hudebně – pohybový, logopedický a turisticko – běžecký.

Jednou měsíčně předškoláci navštěvují základní školu, respektive 1. třídu, kde spolupracují s paní učitelkou Mgr. Ditou Michlovou – poznávají prostředí ZŠ a připravují se na vstup do 1.třídy

Dále navštěvují 1x měsíčně velkou tělocvičnu v Pentagonu s panem učitelem Jakubem Zahradníkem, kde se věnují pohybovým aktivitám.

DENNÍ ŘÁD

6.00 – 8.00 Příchod dětí a individuální práce, stanoviště (či práce v koutcích)

8.00 – 8.45 Ranní hry, činnosti a ranní cvičení (každé PO velký tělocvik v tělocvičně MŠ)

8.45 – 9.10 Hygiena, svačina

9.10 – 9.30 Dopolední hry, volné a řízené činnosti

9.30 – 10.00 Komunitní kruh

10.00 -11.45 Pobyt venku, převlékání, hygiena

11.45 – 12.10 Oběd a hygiena

12.10 – 13.00 Četba, odpočinek

13.00 – 14.00 Řízená odpolední činnost a tělovýchovná chvilka

14.00 – 14.30 Hygiena, svačina

14.30 – 16.30 Hry a činnosti v herně i na zahradě

SPOLEČNÁ PRAVIDLA

Na začátku školního roku si děti postupně osvojují třídní pravidla. Pravidla jsou umístěna na viditelných místech ve třídě, hračkárně, či umývárně a každé má svůj obrázek na jehož tvorbě se podílely i děti.

Mezi základní pravidla naší třídy určitě patří tato

kapičkové pravidlo: necákáme, vypínáme vodu, neplýtváme.

Košťátkové – hračkové pravidlo: uklízíme po sobě své místo, jak u stolečku, tak v šatně, hračky ukládáme na místo do hračkárny. Žádnou hračku neničíme. Hračky také půjčujeme.

Pusinkové pravidlo: naše pusa povídá jen hezká slova, neskáču nikomu do řeči, pravidlo PPP – poděkovat, poprosit, pozdravit.

Ouškové pravidlo: když nám někdo něco povídá či vypráví, já ho poslouchám

Srdíčkové pravidlo: ve školce se máme rádi, chováme se k sobě hezky, jsme kamarádi a pomáháme si.

Želvičkové pravidlo: ve školce se pohybujeme pomalu, neběháme, hrozí uklouznutí, či pořádná boule. Běhat, skákat a dovádět můžeme v tělocvičně, nebo na zahradě.

POZNÁVÁME BAREVNÝ PODZIM

POZNÁVÁME KOUZLA ZIMY

POZNÁVÁME VOŇAVÉ JARO

POZNÁVÁME ROZMANITÉ LÉTO