O nás

Jsme otevřená mateřská škola. Umožňujeme rodičům přítomnost u nás ve školce, což využívají hlavně při zvykání malých dětí.

V naší mateřské škole vytváříme pohodové a tvořivé prostředí pro děti. Denně si hrají a vybírají si hračky podle své chuti z velké nabídky.

Denně cvičíme, zpíváme, poznáváme něco nového ze světa kolem nás. Děti si mohou kreslit i malovat, modelovat, rozvíjet myšlení u pracovních listů a tvořit z papíru a různých materiálů.

Snažíme se o všestranný rozvoj dětí.

Předškoláky připravujeme různými aktivitami na základní školu

  • kreslení
  • správné držení tužky
  • cvičení jemné motoriky
  • počítání
  • vyprávění a správná řeč
  • seznamování s angličtinou
  • s hrou na flétnu
  • poznávání v různých oblastech – zdraví, doprava, příroda, soustředění

Každý měsíc navštěvujeme divadla, poznáváme okolní města a účastníme se exkurzí.
Jsme 1. školka, kde nabízíme starším dětem zimní lyžování na běžkách.
Dopravní výchovu procvičujeme na vlastním dopravním hřišti na kolech, koloběžkách i tříkolkách.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV), který jsme vytvořili na základě platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní děti.

“Kamarádi, pojďte poznávat”

„Není důležité dosáhnout v mateřské škole dokonalosti a přísnosti, ale teplé lidskosti, která dá dítěti pocit lásky a jistoty.“

„Nemůžeme děti tvořit podle své vůle … musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.“

Johann Wolfgang von Goethe

„Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi“

Martin Luther

„Děti jakmile slyší, že je tu něco nového, co ještě neviděly, neslyšely, neochutnaly atd., ženou se, aby to viděly, slyšely, ochutnaly, jestliže jim zabráníš, ubiješ je.“

J.A.Komenský

Sponzoři