Motýlci

Pedagogické obsazení

 

  • Mgr. Ivana Rubešová – učitelka
  • Petra Šestáková DiS – učitelka
  • Bc. Anna Tarantová – školní asistentka

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Ve třídě Motýlků je od září 2023 zapsáno 15 dětí, z toho 9 dívek a 6 chlapců. Některé děti nastoupí až v průběhu školního roku. Čtyři dívky chodily do naší třídy již v loňském roce. Nejstarším dětem je 3,5 roku a nejmladším dětem jsou 2 roky. Třídní vzdělávací program ve třídě Motýlků je zaměřen na pozvolnou adaptaci nejmladších dětí na mateřskou školu a její chod.

SPOLEČNÁ PRAVIDLA

V průběhu školního roku si děti postupně osvojí třídní pravidla. Pravidla jsou umístěna na viditelných místech ve třídě a každé má svůj obrázek postaviček Krtek a jeho kamarádi. Ke každému pravidlu se děti naučí jednoduchou básničku, kterou pak prakticky využíváme během dne.

TALÍŘKOVÉ PRAVIDLO

Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme. Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme. A počkáme chviličku, na dobrou polívčičku.

HRAČKOVÉ PRAVIDLO

Když si hračky roztahám, na místo je vždycky dám, hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

ŠNEČKOVÉ PRAVIDLO

Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás, proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

PUSINKOVÉ PRAVIDLO

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím, nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO

Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.

DENNÍ ŘÁD

6.00 – 8.00 Příchod dětí a individuální práce

8.00 – 8.30 Ranní hry, činnosti a ranní cvičení

8.30 – 9.00 Hygiena a svačina

9.00 – 9.30 Dopolední hry, volné a řízené činnosti

9.30 -11.30 Pobyt venku

11.30 – 12.00 Oběd a hygiena

12.00 – 13.50 Četba, odpočinek

13.50 – 14.20 Hygiena a tělovýchovná chvilka

14.20 – 14.40 Svačina

14.40 – 16.00 Hry a činnosti v herně i na zahradě