Motýlci

Pedagogické obsazení

 

  • Mgr. Ivana Rubešová – učitelka
  • Bc. Anna Tarantová – školní asistentka

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Ve třídě Motýlků je od září 2022 zapsáno 16 dětí, z toho 9 dívek a 7 chlapců. Nejstarší dívce je 3,5 roku a nejmladším dětem jsou 2 roky. Čtyři děti navštěvovaly třídu Motýlků již v loňském roce. Jedna dívka je s odlišným mateřským jazykem. Třídní vzdělávací program ve třídě Motýlků je zaměřen na pozvolnou adaptaci nejmladších dětí na mateřskou školu a její chod.

DENNÍ ŘÁD

6.00 – 8.00 Příchod dětí a individuální práce

8.00 – 8.30 Ranní hry, činnosti a ranní cvičení

8.30 – 9.00 Hygiena a svačina

9.00 – 9.30 Dopolední hry, volné a řízené činnosti

9.30 -11.30 Pobyt venku

11.30 – 12.00 Oběd a hygiena

12.00 – 13.50 Četba, odpočinek

13.50 – 14.20 Hygiena a tělovýchovná chvilka

14.20 – 14.40 Svačina

14.40 – 16.30 Hry a činnosti v herně i na zahradě

Každý týden ve středu mají děti k dispozici tělocvičnu na delší časový úsek.

SPOLEČNÁ PRAVIDLA

V průběhu školního roku si děti postupně osvojí třídní pravidla. Pravidla jsou umístěna na viditelných místech ve třídě a každé má svůj obrázek postaviček Krtek a jeho kamarádi. Ke každému pravidlu se děti naučí jednoduchou básničku, kterou pak prakticky využíváme v denním programu.

TALÍŘKOVÉ PRAVIDLO

Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.

Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme.

A počkáme chviličku, na dobrou polívčičku.

HRAČKOVÉ PRAVIDLO

Když si hračky roztahám, na místo je vždycky dám,

hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

ŠNEČKOVÉ PRAVIDLO

Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás,

proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

KAPIČKOVÉ PRAVIDLO

Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.

Vodou ale neplýtváme, pouštíme jen tehdy, když máme.

PUSINKOVÉ PRAVIDLO

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím,

na shledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO

Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.

Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.

ODPOČINKOVÉ PRAVIDLO

Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.

Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.

MOTÝLEK SE SEZNAMUJE S BARVAMI PODZIMU

MOTÝLEK A JEHO ZIMNÍ SNĚNÍ

JARNÍ PROBOUZENÍ S MOTÝLKEM

MOTÝLEK VYLÉTÁ ZA LÉTEM DO SVĚTA