Motýlci

Pedagogické obsazení

  • Mgr. Ivana Rubešová – učitelka
  • Petra Šestáková, DiS. – učitelka
  • Kateřina Frydrychová – asistentka/chůva

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Ve třídě Motýlků je od září 2022 zapsáno 16 dětí, z toho 9 dívek a 7 chlapců. Nejstarší dívce je 3,5 roku a nejmladším dětem jsou 2 roky. Čtyři děti navštěvovaly třídu Motýlků již v loňském roce. Jedna dívka je s odlišným mateřským jazykem. Třídní vzdělávací program ve třídě Motýlků je zaměřen na pozvolnou adaptaci nejmladších dětí na mateřskou školu a její chod.

DENNÍ ŘÁD

6.00 – 8.00 Příchod dětí a individuální práce

8.00 – 8.30 Ranní hry, činnosti a ranní cvičení

8.30 – 9.00 Hygiena a svačina

9.00 – 9.30 Dopolední hry, volné a řízené činnosti

9.30 -11.30 Pobyt venku

11.30 – 12.00 Oběd a hygiena

12.00 – 13.50 Četba, odpočinek

13.50 – 14.20 Hygiena a tělovýchovná chvilka

14.20 – 14.40 Svačina

14.40 – 16.30 Hry a činnosti v herně i na zahradě

Každý týden ve středu mají děti k dispozici tělocvičnu na delší časový úsek.

SPOLEČNÁ PRAVIDLA

V průběhu školního roku si děti postupně osvojí třídní pravidla. Pravidla jsou umístěna na viditelných místech ve třídě a každé má svůj obrázek postaviček Krtek a jeho kamarádi. Ke každému pravidlu se děti naučí jednoduchou básničku, kterou pak prakticky využíváme v denním programu.

TALÍŘKOVÉ PRAVIDLO

Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.

Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme.

A počkáme chviličku, na dobrou polívčičku.

HRAČKOVÉ PRAVIDLO

Když si hračky roztahám, na místo je vždycky dám,

hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

ŠNEČKOVÉ PRAVIDLO

Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás,

proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

KAPIČKOVÉ PRAVIDLO

Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.

Vodou ale neplýtváme, pouštíme jen tehdy, když máme.

PUSINKOVÉ PRAVIDLO

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím,

nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO

Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.

Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.

ODPOČINKOVÉ PRAVIDLO

Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.

Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.

MOTÝLEK SE SEZNAMUJE S BARVAMI PODZIMU

MOTÝLEK A JEHO ZIMNÍ SNĚNÍ

JARNÍ PROBOUZENÍ S MOTÝLKEM

MOTÝLEK VYLÉTÁ ZA LÉTEM DO SVĚTA

MĚSÍČNÍ PLÁNY 

Červen – motýlek vylétá za létem

Květen 2022 – máj lásky čas

Duben 2022 – Sluníčko, sluníčko …. Basnicky

březen 2022 – jarní probouzení s motýlkem

únor 2022 – motýlci a jejich zimní snění

LEDEN 2022 – Vítáme nový rok u motýlků

PROSINEC 2021 – UŽ VONÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK

LISTOPAD 2021 – Co už umíme a co se ještě naučíme

ŘÍJEN 2021 – VÍTEJ PODZIME u motýlků

ZÁŘÍ 2021 – Vítej mezi motýlky

ČERVEN – TĚŠÍME SE NA LÉTO

KVĚTEN – MAMINKY MAJÍ SVÁTEK

ČARODĚJNICE

ÚNOR 2021-Poznáváme své tělo, zdraví a hygienu

PANÍ ZIMA UŽ JE TU -LEDEN 2021

PROSINEC- MIKULÁŠ A VÁNOCE

LISTOPAD – MÁME CHYTRÉ HLAVIČKY (1)

ŘÍJEN – KRÁSY PODZIMU

Září 2020 – BUDEME SI ŘÍKAT motýlci.docx (116760)

Sponzoři