Broučci

Personální složení:

Mgr. Pavlína Zahradníková Štěpánková – ředitelka

Bc. Iva Bašková – učitelka 

Ivana Zangeová – asistentka pedagoga 

Charakteristika a složení třídy

Do třídy je zapsáno 17 dětí, z toho 10 chlapců a 7 děvčat ve věku 3-5 let. Většina dětí přešla ze třídy dvouletých (Motýlků), 5 dětí je stávajících. Jedna dívka je šestiletá (OŠD, podpůrná opatření), 10 dětí je čtyřletých, 6 dětí tříletých. Děti se již dobře znají z minulého roku, nově nastoupené děti jsou tu dvě.

Pracují zde dvě p. učitelky a jedna asistentka pedagoga.

Vybavení třídy

Naše třída se nachází v prvním patře budovy školy. Chodba s WC a umývárnou je společná se sousední třídou mladších dětí – Motýlků. Máme prostornou hernu s vybavenými koutky např. obchod, kadeřnictví, kuchyňka nebo relaxační koutek. V dalších dvou menších místnostech se nachází tzv. hračkárna, kde jsou umístěny hračky, hry, autíčka, některé didaktické pomůcky a jsou zde uložena lehátka. Zde bude také zřízen koutek pro individuální práci. Další místností, oddělenou shrnovacími dveřmi, je třída. Zde jsou stolky, výtvarný koutek s tekoucí vodou, pracovní koutek, magnetická tabule a učitelský stůl. Děti tu mají své „košíčky“, do kterých si ukládají osobní věci či svá díla, která si odnášejí domů. Také tu máme koše na tříděný odpad (plast a papíry). Třída je vybavena počítačem s tiskárnou a tablety, které mohou děti využívat. Jsou zde umístěny i klávesy.

Celý prostor je vzdušný a dobře osvětlený, děti se mohou pohybovat ve všech prostorách.

Třídní pravidla

Pravidla jsou v naší třídě již tradicí, ale každý rok je společně s dětmi mírně upravujeme tak, aby nám vyhovovala.

Smolíčkovo pravidlo- pravidlo o poslouchání dospělého

Želvičkové pravidlo – pravidlo o tom, že se ve třídě a na chodbě samovolně neběhá

Srdíčkové pravidlo – pravidlo o tom, že jsme všichni kamarádi a vědomě si neubližujeme

Kapičkové pravidlo – pravidlo v umývárně – šetříme vodou a necákáme na zem

Pusinkové pravidlo – mluvíme vždy hezky, neříkáme žádná ošklivá slova

Hračkové pravidlo- pravidlo o úklidu hraček

Odpočinkové pravidlo- pravidlo o potřebě alespoň chvilky odpočinku denně

Denní režim

6,00 – 8,30  ranní hry, činnosti a ranní cvičení, ranní vzdělávací nabídka

8,30 – 9,00 hygiena a svačina

9,00 – 9,30  dopolední hry, volné a řízené činnosti

9,30 – 11,30 pobyt venku

11,30 – 12,00 oběd a hygiena

12,00– 13,50 četba, hudba, odpočinek

13,50 – 14,20 hygiena, tělovýchovná  chvilka, hry

14,20 – 14,40 svačina

14,40 – 16,30 hry a činnosti v herně i na zahradě

Vzdělávací nabídka:

Pro tento školní rok jsme zvolily celoroční téma s názvem: „Je ten nejlepší čas…“, které postupně doplňujeme většinou týdenními bloky. Řídíme se ŠVP a RVP, témata se odvíjejí od ročního období, svátků, počasí nebo aktuálního dění.

Děti se zúčastňují různých kulturních nebo tělovýchovných akcí; od října probíhá pravidelné cvičení v tělocvičně místního kulturního domu, vedené p. učitelem ze ZŠ.