Broučci

Personální složení:

Mgr. Pavlína Zahradníková Štěpánková – ředitelka

Bc. Barbora Pecinová – učitelka 

Ivana Zangeová – asistentka pedagoga 

Charakteristika a složení třídy

Ve školním roce 2023 – 2024 je do třídy Broučků zařazeno 16 dětí ve věku 3,5 – 4,5 roku, z toho šest dívek a deset chlapců. Čtyři děti navštěvovaly tuto třídu již minulý rok, dvě děti přestoupily z jiné mateřské školy a ostatní ze třídy Motýlků. Jeden chlapec pochází z dvojjazyčného prostředí, dva chlapci mají diagnostikové speciální vzdělávací potřeby 3. a 5. stupně.

Třídní vzdělávací program ve třídě Broučků je zaměřen jak na všestranný rozvoj dětí, tak na etickou výchovu, logopedickou prevenci a rozvoj pohybových dovedností dětí.

Vybavení třídy

Naše třída se nachází v prvním patře budovy školy. Chodba s WC a umývárnou je společná se sousední třídou mladších dětí – Motýlků. Máme prostornou hernu s vybavenými koutky např. obchod, kadeřnictví, kuchyňka nebo relaxační koutek. V dalších dvou menších místnostech se nachází tzv. hračkárna, kde jsou umístěny hračky, hry, autíčka, některé didaktické pomůcky a jsou zde uložena lehátka. Zde bude také zřízen koutek pro individuální práci. Další místností, oddělenou shrnovacími dveřmi, je třída. Zde jsou stolky, výtvarný koutek s tekoucí vodou, pracovní koutek, magnetická tabule a učitelský stůl. Děti tu mají své „košíčky“, do kterých si ukládají osobní věci či svá díla, která si odnášejí domů. Také tu máme koše na tříděný odpad (plast a papíry). Třída je vybavena počítačem s tiskárnou a tablety, které mohou děti využívat. Jsou zde umístěny i klávesy.

Celý prostor je vzdušný a dobře osvětlený, děti se mohou pohybovat ve všech prostorách.

Třídní pravidla

Pravidla jsou v naší třídě již tradicí, ale každý rok je společně s dětmi mírně upravujeme tak, aby nám vyhovovala.

Smolíčkovo pravidlo- pravidlo o poslouchání dospělého

Želvičkové pravidlo – pravidlo o tom, že se ve třídě a na chodbě samovolně neběhá

Srdíčkové pravidlo – pravidlo o tom, že jsme všichni kamarádi a vědomě si neubližujeme

Kapičkové pravidlo – pravidlo v umývárně – šetříme vodou a necákáme na zem

Pusinkové pravidlo – mluvíme vždy hezky, neříkáme žádná ošklivá slova

Hračkové pravidlo- pravidlo o úklidu hraček

Odpočinkové pravidlo- pravidlo o potřebě alespoň chvilky odpočinku denně

Denní režim

6,00 – 8,30  ranní hry, činnosti a ranní cvičení, ranní vzdělávací nabídka

8,30 – 9,00 hygiena a svačina

9,00 – 9,30  dopolední hry, volné a řízené činnosti

9,30 – 11,30 pobyt venku

11,30 – 12,00 oběd a hygiena

12,00– 13,50 četba, hudba, odpočinek

13,50 – 14,20 hygiena, tělovýchovná  chvilka, hry

14,20 – 14,40 svačina

14,40 – 16,00 hry a činnosti v herně i na zahradě