Projekty

Projekty realizované v minulém období:

Šablony I

Z projektu byly podpořeny následující aktivity: Chůva – personální podpora MŠ, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ

Šablony II

Z projektu byly podpořeny následující aktivity: Chůva – personální podpora MŠ, využití ICT ve vzdělávání MŠ

Šablony III

Z projektu byly podpořeny následující aktivity: Chůva – personální podpora MŠ, projektový den ve výuce a projektový den mimo školu

Projekty aktuálně probíhající:

„Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky“

Cílem aktivity je zapojit děti do pohybových a rozumových aktivit, a tak zcela přirozeně a s radostí začlenit pohyb do jejich budoucích životů. Motivovat děti, aby se naučily mít rády pohyb a vnímaly ho do budoucna jako běžnou součást života.

Jedná se o aktivitu, která obohacuje pohybové činnosti zábavnou formou. Děti sportují, cvičí, hýbou se a vzdělávají v průběhu celého roku. Aktivitami je od září do konce června provází hravá zvířátka – kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veverka Věruška a beruška Danuška.

OP JAK „Cesta modernizace MŠ Dobré“

Z projektu budou podpořeny následující aktivity: Školní asistent – personální podpora MŠ, vzdělávání pracovníků MŠ a inovativní vzdělávání dětí v MŠ.

Předpokládaná doba realizace je od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.

„Mami, tati, pojďme si číst“ – rozvoj čtenářské pregramotnosti

Projekt realizovaný Nadačním fondem LEPŠÍ ŽIVOT, pod záštitou MŠMT. Předpokládaný termín zahájení bude 11. 9. 2023. Jedná se o čtenářskou aktivitu rodičů, kteří obdrží prostřednictvím mateřské školy k zapůjčení sadu knih. Během pěti týdnů postupně svým dětem předčítají z těchto knih poučné příběhy. Výstupem aktivity je jakýkoliv obrázek připomínající příběh z knihy, který nakreslí nebo namalují děti. Projekt bude zakončen závěrečnou aktivitou a vyhodnocením dětí za účasti autorů projektu.

„Zlaté české ručičky“ – polytechnické vzdělávání dětí MŠ z dotačního programu Královéhradeckého kraje – Rozvoj podmínek ve vzdělávání, Inovace ve vzdělávání

V celoročním projektu polytechnického vzdělávání se chceme zaměřit na rozvoj a prohloubení znalostí a dovedností dětí, ale i jejich postojů a chování vážících se k technické výchově a vzdělávání. Jeho prioritou je propojovat znalosti dětí s manuální zručností, praktickými dovednostmi a jejich uplatněním v životě. V polytechnicky orientovaných prožitkových činnostech se děti budou dozvídat o tradičních řemeslech i některých zaniklých povoláních. Budeme dětem zprostředkovávat a přibližovat zejména praktické a konstruktivní aktivity, činnosti směřující k vytváření adekvátních pracovních návyků a pozitivnímu vztahu k manuální práci. Podpoříme tak rovněž formování osobnosti dětí a částečně i vytváření představ o tom „Čím bych chtěl nebo mohl být.“

Předpokládaný termín zahájení je 1. 8. 2023 a ukončení 31. 7. 2024.