XXVI. 8. Mateřinka – duben 2022

3.4.2022Mateřinka

Vážení rodiče,

měsíc březen uplynul a přišlo jaro, na které jsme se všichni těšili. V březnu jsme se byli s dětmi podívat v minizoo Častolovice na zvířátka. Předškoláci navštívili divadlo a domek F. Kupky, podruhé městskou knihovnu, radnici a domek F.L. Věka v Dobrušce.

Na měsíc duben si pro děti připravíme tato týdenní témata:

4. – 8. Ekologie – pozornost zaměříme na třídění odpadu, šetření potravin + vodou + energiemi = zbytečně nesvítit, neplýtvat, na ochranu životního prostředí – co je správné x špatné (neovlivnitelné – vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce – hrabání, zametání před školkou (Den země = 22.)

11. – 14. Velikonoce – Seznámíme se s tradicemi a lidovými zvyky, zároveň si připomeneme i jejich duchovní rozměr, zasejeme si osení, zdobení vajíček, výroba ozdob do oken a herny, naučíme se koledy atd. Kdo přinese proutky, budeme s ním plést pomlázku …

18. – 22. 4. Dopravní týden – budeme poznávat dopravní prostředky a značky, jezdit podle pravidel na dopravním hřišti, zaměříme se na bezpečnost na silnici, budeme rozlišovat dopravní prostředky podle toho, kde se pohybují a skládat je z papíru, kreslit a různě tvořit a zpívat si o nich. 22. Den země

25. – 29. Čarodějnice – připomeneme si tento zvyk, zhlédneme pohádku, uvaříme

kouzelný lektvar

Dubnové AKCE

pátek 1. 4. – uspořádáme ‚“holčičí koledu“ – děvčata s binovačku proženou kluky 6. 4. – MŠ uzavřena – odstávka elektřiny

středa 13. 4. – již se dočkají i kluci “klučičí koledy“ – chlapci si přinesou také binovačku a mohou to děvčatům jemně oplatit Ve čtvrtek 14. 4. – bude omezený provoz v jedné třídě. V pátek je státní svátek.

· čtvrtek 21. 4. – v 8:30 přijede divadlo do MŠ s pohádkou „Jak zvířátka našla nový domov “ + – v 10h FOCENÍ DĚTÍ – všechny děti – po skupinkách 2-3 a předškoláci čtvrtek 28. 4. – divadlo MŠ „Jejda, strašidýlka“

V měsíci dubnu vybíráme peníze na AKCE = Sluníčka 400,- Kč, Broučci a Motýlci 300,- Kč. Peníze budou využity na 6 akcí, které jsme už prožili nebo navštívíme. Od 1. dubna probíhá elektronický předzápis NOVÝCH DĚTÍ do MŠ na: www.materskaskoladobre.cz

V květnu 9. – 11. 5. – proběhne SBĚR PAPÍRU. Prosíme rozdělit sběr na tříděný, netříděný, a hlavně vše SVÁZANÉ. Kontejner bude stát za školkou na dopravním hřišti.

Bližší informace se dozvíte v květnové mateřince.

V následujícím období bude probíhat postupně renovace zahrady.

Poděkování patří P. Myškové za obrázkové pohádky.

Přejeme všem pěkné a slunné dny.

Ivana Zangeová a kolektiv MŠ Dobré

Sponzoři