XXVI. 10. Mateřinka – červen 2022

5.6.2022Mateřinka

Vážení rodiče!

školní rok nám utekl a máme tu poslední měsíc. Loučíme se s nejstaršími dětmi, protože po prázdninách již budou školáky.

V měsíci květnu jsme oslavili v pohostinství v Dobrém Den matek a doufáme, že kytička dělá maminkám stále radost. Se zaměstnanci jsme si připomněli výročí nové budovy MŠ, která se otevřela dětem 1. května 1982, tj. před 40. lety. V úvodu května nás čekal zápis do MŠ, při kterém jsme přivítali několik nových dětí. Návštěva sokolníka na zahradě MŠ bylo pro děti moc zajímavé a poučné. Děkujeme všem, kteří donesli sběr papíru, za který jsme utržili přes 2 tisíce a zúčastněným dětem přibude poměrná finanční částka na akcích. Během měsíce nás v MŠ navštívilo Divadlo Úsměv s pohádkou „Jak Jeníček do města zabloudil“. Předškoláci byli na koncertě v ZUŠ v Dce, kde viděli mnoho dětí, jak hrají na různé nástroje.

Co nás čeká a nemine v měsíci červnu?

· Úterý 31. 5. – SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ budoucích školáků v 15 hod. Zveme jejich rodiče.

· Středa 1. 6. – Sportovní den na školní zahradě – soutěže

s odměnami ze Skautu

· Pátek 3. 6. – Dopravní den pro předškoláky

– zkouška řidičských schopností a znalostí – nejlepší s odměnou

· Úterý 7. 6. v 7,30 hod. – ŠKOLNÍ VÝLET – do Doudleb n. Orl. na prohlídku Muzea přírody a venkova a Babiččina dvorečku se zvířátky a potom do Kostelce n. Orl. do Zámeckého imaginária.

· Úterý 14. 6. – slavíme DĚTSKÝ DEN ve spolupráci se žáky ZŠ Dobré soutěžemi u dolní školy. Dejte dětem, prosím, BATŮŽKY S PITÍM.

· Čtvrtek 16. 6. – TULÁCKÁ NOC předškoláků s výletem do Skuhrova nad Bělou a zajímavým programem

· Středa 22. 6. – soutěž „Zahradníci“

– kdo pozná nejvíce květin

· Čtvrtek 23. 6. – Koncert pana Kubáta „Lojzíkův hudební sen“ v MŠ

· Změny mimořádných akcí budou na „šaškovi“

O letních prázdninách bude MŠ uzavřena od 18. 7. do 19. 8. 2019. Nahlaste prosím, kdy Vaše dítě bude v době omezeného provozu navštěvovat MŠ. Děkujeme!

Velice prosíme o to, aby všechny děti nosily pokrývky hlavy, krásné dny se snažíme trávit především na školní zahradě, pokrývka hlavy je tedy nezbytnou ochranou před sluníčkem.

Od nového školního roku 2022-2023 se bude hradit měsíční školné ve výši 300,- Kč. Důvodem je nespokojenost některých rodičů s vybavováním dětí hygienickými a výtvarnými potřebami, a proto zastupitelstvo Obce Dobré rozhodlo tyto potřeby hradit ze školného, a to je možné odepsat z daní. Školné hradí všechny děti mimo předškoláků.

Budoucím školáčkům přejeme 1. září šťastné vykročení pravou nohou a na ostatní se těšíme ve školním roce 2022–2023.J

Za celý kolektiv přeji krásné prázdniny plné sluníčka,

odpočinku a nezapomenutelných zážitků.

V. Paštiková s kolektivem MŠ Dobré

Sponzoři