XXVI. 7. Mateřinka – březen 2022

3.3.2022Mateřinka

Vážení rodiče,

V únoru si děti užily spotu zábavy, ať už na sněhu, při konání dětských zimních olympijských her nebo při karnevalu. Děti se naučily nové básničky, písničky, seznámily se symboly olympiády a sportovními disciplínami, poznávaly kontinenty, pracovaly s mapou a globusem, procestovaly severní i jižní pól. Dále se seznámily s tradicí masopustu a v posledním týdnu si procvičily všechny smysly. Měsíc únor nám utekl jako voda a my se spolu s příchodem dalšího měsíce můžeme těšit i na příchod jara.

Na měsíc březen jsme si pro děti připravili tato témata:

  1. 2. – 4. 3. MOJE OBEC – poznáváme místo, kde bydlíme a jeho okolí, rozdíl

město x vesnice, učíme se poznávat znak Obce, význačná místa, některé turistické

značky, pracujeme s mapou…

  1. – 11. CESTUJEME PO EVROPĚ – pracujeme s mapou, poznáváme sousední státy, učíme se názvy hl. měst, států, cizí jazyky, vlajky, typické znaky (zvyky, fauna a flora, strava,

oblečení, známe stavby…), starší děti si vyrobí „knihu Evropy“ a naučí se básničku

o našich sousedech

14. – 18. VÍTÁME JARO – poznáváme probouzející se přírodu, všímáme si změn v přírodě, seznamujeme se s typickými znaky nového ročního období, učíme se poznávat jarní květiny, vytvoříme výstavku a některé si vylisujeme.

  1. 25. 3. ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA – poznáváme hlasy zvířata a jména jejich mláďat, rozlišujeme zvířata domácí x volně žijící, co potřebují k životu, kde žijí, co nám dávají hospodářská zvířata…
  2. 3. – 1. 4. KNIHY – posloucháme a vyprávíme pohádky, poznáváme hrdiny

dětských knih, kdo je to spisovatel, ilustrátor, co je to bajka, návštěva knihovny

AKCE:

Úterý 1. 3. 2022 Hudební workshop „Jak se budí jaro“ – v MŠ

Úterý 22. 3. 2022 výlet do Dobrušky – v kině Hudební divadlo dětem „Pozpívejme si děti“+ prohlídka města – JEN PŘEDŠKOLÁCI

Čtvrtek 24. 3. 2022 – Výlet do mini ZOO Častolovice na zvířátka- všichni

Úterý 29. 3. 2022 – výlet do Dobrušky – návštěva knihovny a komentovaná prohlídka kulturních památek = domek F. L. Věka, radnice – JEN PŘEDŠKOLÁCI

Děkujeme rodičům za podporu o zachování kuchyně v MŠ. Zastupitelstvo obce rozhodnutí, zda kuchyň zachovat či zrušit zatím odložilo.

Někteří rodiče mají zájem prodat nebo darovat hračky či oblečení po svých dětech, jiní je zase mohou potřebovat. Proto na nástěnce bude místo, kam své požadavky můžete umístit.

UZAVŘENÍ MŠ – provoz mateřské školy bude přerušen v létě od 18. 7. do 19. 8. 2022.

Děkujeme rodičům za příspěvek na výtvarné pomůcky na 2. pololetí a hygienické potřeby.

Rádi bychom také poděkovali rodičům, kteří nám přispívají různými materiály a to konkrétně
pí. Popelkové za obálky a mnoho dalších potřebných věcí a pí. Serbouskové.

S přáním krásných jarních dní a pevného zdraví se těší na další spolupráci

P. Šestáková, Dis., V. Paštiková a kolektiv MŠ Dobré

Sponzoři