XXVI. 6. MATEŘINKA ÚNOR

1.2.2022Mateřinka

Vážení rodiče,

měsíc leden nám přinesl zábavu na sněhu. Bobovali jsme, stavěli sněhuláky a iglú. Pokud sněhová nadílka přetrvá, budeme se i nadále věnovat zimnímu sportování. Rádi bychom vyrazili s předškoláky na běžky. Prosíme Vás tedy i nadále o vhodné oblečení na sněhové radovánky. Děti mívají oblečení z venku mokré a zpocené, prosíme tedy o pravidelnou kontrolu náhradního oblečení v šatně. Zkontrolujte také pláštěnky, některé děti z ní vyrostly nebo ji vůbec nemají.

Na měsíc únor si pro děti připravíme tato témata:

31.1. – 4.2. – Zimní olympiáda – budeme soutěžit v různých disciplínách, povíme si něco o historii olympijských her a seznámíme se s také se symboly olympiády

7.2. – 11.2.Eskymáci – vypravíme se s dětmi navštívit Eskymáky (jak vypadají, jak a kde žijí, jak si staví svá obydlí – iglú) a začneme cestovat po Evropě.

14.2. – 18.2.Masopust – seznámení s tradicemi, výroba masek, karneval

21.2. – 25.2. Jarní prázdniny (omezený provoz) – prosíme rodiče, aby co nejdříve nahlásili docházku dětí.

Akce:v pondělí 7. 2. – nás při příznivé situaci čeká divadlo: „Jak se Honza rytířem stal“

Vybíráme hygienické potřeby, Kč na 2. pololetí: 4 ks toaletního papíru, krabičkové kapesníky, vlhčené ubrousky, igelit. sáčky, balík kancelářských papírů a lepidlo (Kores nebo Herkules).

1.tř. Sluníček = předškoláci se připravují na vstup do školy. Co by měl předškolák zvládat? Správně vyslovovat, znát barvy, pojmenovat věci kolem sebe i geometrické tvary, znát své jméno a bydliště, vyprávět pohádku, nakreslit obrázek, osobu, umět správně držet tužku, stříhat, skládat papír, počítat nejméně do 6ti, porovnávat (více x méně, větší x menší atd.), orientovat se v prostoru (nad, pod, před, za, vpravo, vlevo …), soustředit se na určený úkol a splnit ho, umět poslechnout, reagovat na příkaz atd. Společně s Vámi pomáháme připravovat předškoláky na jejich důležitý den zápisu i následné vzdělávání. Bez Vás rodičů to ale nelze zvládnout. Proto Vás vyzýváme k procvičování těchto úkolů.

STEP – rodičovský dotazník = Naše MŠ je zapojena do projektu ,,Předškolákovo individualizované vzdělávání” a rádi bychom Vás požádali o spolupráci při šíření a zdokonalování „Rodičovského dotazníku školní připravenosti“, který může být užitečný rodičům i nám. Chcete se dozvědět více o Vašem předškolákovi? O tom, jak cíleně podpořit jeho rozvoj? Pokud máte děti ve věku 5 až 7 let, máte nyní možnost zdarma využít zcela nový online Rodičovský dotazník školní připravenosti na adrese: www.rozvojditete.cz. Získáte informace o stavu školní připravenosti Vašeho dítěte a také tipy a náměty na podporu oslabených oblastí. Předem děkujeme.

Na schůzi Obce se jsme se dozvěděli nepříjemnou zprávu, že po realizaci přístavby u ZŠ – zastupitelé chtějí zrušit kuchyň v MŠ. Na kuchyň po celá léta nebyla žádná stížnost, je dobře vybavena a poskytuje kvalitní stravu. Nepovažujeme to za dobré rozhodnutí vzhledem k našim dětem. Nevíme, proč v současné době úspor se má měnit zcela funkční a zaběhlý systém vydávání stravy. Nový systém, kdy zastupitelé prosazují převážení jídla ze ZŠ do MŠ, bude výrazně dražší při výstavbě celé nové kuchyně. Systém bude problémový hlavně při přípravě a vydávání dopolední a odpolední svačinky a nejvíce při vydávání obědů ve třech třídách, kdy oběd musí být udržovaný v termonádobách, což znamená 3 výdejní místa, a tím nákup drahých termonádob do 3 tříd. Tato potřeba vychází z hygienických podmínek výdaje stravy.

Na závěr bychom rádi poděkovali paní Novotné za skleničky a dózy od nutrilonu, paní Popelkové za sladkosti a panu Frymlovi za jmelí a všem rodičům za dobrou spolupráci.

Na další spolupráci s Vámi se těší

Mgr. Ivana Rubešová a kolektiv MŠ Dobré

Sponzoři