XXVI. 9. Mateřinka – květen 2022

9.5.2022Mateřinka

Vážení rodiče,

aprílový duben je za námi a jaro už je v plném rozkvětu.  Duben jsme zahájili nejen aprílem, ale taky dívčí koledou. O čtrnáct dní později byla i klučičí koleda. Shlédli jsme poučné divadlo „Jak zvířátka našla nový domov“. 2. divadlo „Jejda, strašidýlka!“ se pro nemoc herečky nekonalo. Předškolákům proběhl zápis do 1. ročníku základní školy a všichni se do školy moc těší.

Na měsíc květen si pro děti připravíme tato týdenní témata:

2. – 6.RODINA A POVOLÁNÍ – Maminka má svátek, budeme se věnovat rodině, členům rodiny, kresbě postavy, povoláním, názvy nářadí apod. a výrobě dárečku pro maminku

9. – 13.VESMÍR – povíme si o jednotlivých planetách vesmíru

16. – 20.VSTÁVEJ SEMÍNKO, holala – zaměříme se na semínka, rostliny – co potřebují pro růst, názvy rostlin, stromů a vůbec vše o přírodě

23. – 27.KAPIČKA, VODIČKA – povídáme si, kam teče voda v potoce, kde se berou mraky, z kterých prší, k čemu slouží voda, pokusy s vodou 

30.5. – 3.6. DEN DĚTÍ – TÝDEN PLNÝ SPORTU – V tomto týdnu se zaměříme na sport, procvičíme celé tělo, zasoutěžíme si a změříme své síly v hodu, skoku, běhu …

Co nás čeká v měsíci květen?

V pondělí 2. a v pátek 6. – probíhá Zápis nových dětí do MŠ v Dobrém.

V květnu 9. – 11. 5. – proběhne SBĚR PAPÍRU. Prosíme rozdělit sběr na tříděný, netříděný, a hlavně vše SVÁZANÉ. Kontejner bude stát za školkou na dopravním hřišti.

V úterý 10.5. – návštěva sokolníka s akcí Dravci 

V pátek 20. 5. – DEN MATEK – zveme všechny rodiče, prarodiče a známé na besídku ke dni matek – od 15:00  v sále pohostinství v Dobrém.

V pondělí 23.5. Divadlo v MŠ – „Jak Jeníček do města zabloudil“

V úterý 24. 5.  – 1. třída – předškoláci pojedou na KONCERT linkovým autobusem do Dobrušky do Základní umělecké školy, kde vystoupí žáci ZUŠ  

V úterý 31.5. – zveme všechny rodiče předškoláků na slavnostní „PASOVÁNÍ  PŘEDŠKOLÁKŮ, které proběhne v 15:00 před budovou školky.

UZAVŘENÍ MŠ – provoz mateřské školy bude přerušen v létě od 18. 7. do 19. 8. 2022.

Poděkování patří paní Špulákové za plata od vajec a paní Poláčkové                           za čokoládky na koledu.

            Krásný květen přeje Klára Cvejnová a kolektiv MŠ Dobré

Sponzoři