XXV. 7. MATEŘINKA – duben 2021

7.4.2021Mateřinka

Vážení rodiče,

po měsíčním přerušení provozu  mateřské školy na základě Nařízení vlády z důvodu zabránění šíření viru COVID19 obnovujeme provoz. Děkujeme rodičům za dobrou spolupráci a dětem za plnění úkolů v distanční výuce. Všechny donesené a zaslané práce máme uložené. Donesené práce si nafotíme a na konci roku je předáme dětem domů.

Od 12. 4. 2021 budou navštěvovat mateřskou školu jen děti, které mají povinnou předškolní docházku a jsou narozené do 31. 8. 2015. Počet dětí ve třídě je omezen. Proto budou v provozu 2 třídy po 9 dětech a seznam najdete na nástěnce. Děti v mateřské škole nemusí nosit roušky, ale prosíme Vás, abyste dítě 1 rouškou v igelitovém sáčku vybavili. Budou ji mít uloženou v košíku pro případ potřeby.

Čeká nás novinka v podobě testování. Vždy v pondělí a ve čtvrtek (nebo kterýkoliv den po 1. příchodu v týdnu) je povinnost dítě otestovat. Požadujeme, aby v tyto dny dítě do školky doprovázela dospělá osoba, která testování provede za přítomnosti zaměstnance MŠ. Při negativním výsledku můžete do šatny, která bude stále na stejném místě pro všechny děti. Do zjištění výsledku testu vás žádáme, abyste počkali venku před školkou. Další informace ohledně testování a provozu mateřské školy budou vystaveny. MŠ se zamyká v 8 hod.

Požadavek ministerstva zdravotnictví je trávit s dětmi co nejvíce času venku za každého počasí. Při nepříznivém to budou 2 hodiny, za hezkého počasí si budeme venku hrát, vzdělávat se i stravovat. Proto Vás prosíme, abyste sledovali počasí i venkovní teploty a vybavili děti vhodným oblečením a botami.

V měsíci květnu se uskuteční sběr papíru. Přesný termín ještě zveřejníme v mateřské škole.

Mimořádné akce sice plánujeme, ale zatím probíhat nemohou. Pokud to bude možné, včas Vám je oznámíme. V dubnu se budeme věnovat několika oblastem:

  1. Pohádkám, aby je děti vyprávěly a hrály… vyráběly, malovaly, čarodějnicím …
  2. Přírodě – budeme poznávat jarní kytičky, zvířátka a jejich mláďátka … modelovat a kreslit
  3. Dopravě – budeme se věnovat bezpečnosti, znalosti při jízdě na dopravním hřišti …

Denně budeme cvičit a sportovat, abychom si zasloužili odměny od Sokola. Budeme pracovat s tablety, kde děti procvičují to, co potřebují ve škole a mnoho dalšího.

Prosíme, abyste vodili pouze zdravé děti. Pokud dítě nebude docházet, prosíme o omluvenku. Pokud má dítě rýmu z důvodu alergie, přineste, prosím, potvrzení od lékaře.

Ke stravování na pondělí 12. 4. 2021se přihlaste nejpozději v pátek 9. dubna do 12 hodin.

S přáním krásných jarních dní a další spolupráci se těší

Iva Zangeová a kolektiv MŠ Dobré

Sponzoři