XXV. 6. Mateřinka – únor 2021

10.2.2021Mateřinka

Vážení rodiče,

Měsíc leden nám přinesl spoustu zábavy na sněhu. Užívali jsme si radovánek na pekáčích, bobování, stavění sněhuláků, iglú, koulování a předškolní děti se věnovaly běžeckému lyžování.

Pokud nám bude počasí přát, budeme pokračovat v zimním u sportování, proto nadále prosíme o vhodné oblečení na ven a také náhradní oblečení na převlečení, především ponožky a trička.

Na měsíc únor jsme si pro děti připravili tato témata:

  • P TÁČCI V ZIMĚ – vytváření pozitivního vztahu k přírodě, seznámit se se základními poznatky
    o životě ptáků v zimě, znát způsob, jak se o ptáčky v zimním období postarat. Umět některé poznat a pojmenovat.
  • JARNÍ PRÁZDNINY- omezený provoz
  • MASOPUST- 16. 2. KARNEVAL – Seznámení s tradicemi Masopustu, výroba masek, jitrnic.
  • C ESTUJEME PO EVROPĚ– Aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur. Pracujeme s mapou, poznáváme sousední státy, učíme se názvy hl. měst a států, cizí jazyky, vlajky, typické znaky (zvyky, fauna a flora, strava, oblečení, známe stavby,..)

Jarní prázdniny 8. – 12. 2. 2021– omezený provoz – prosíme rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby co nejdříve nahlásili docházku svých dětí.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší mateřské škole od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky, žádáme pomoc při opravě hraček, vybavení výtvarnými potřebami apod. Žádáme tímto o potřeby na druhé pololetí: 2 ks toaletního papíru, krabičkové kapesníky, tyčinkové lepidlo (KORES, HERKULES).

D ěkujeme všem rodičům za uhrazení příspěvku na vánoční nadílku, která byla opravdu bohatá. Rodiče, kteří ještě neuhradili, žádáme o brzké vyřízení.

Rádi bychom také poděkovali rodičům, kteří nám přispívají různými materiály a to konkrétně p. Popelkové a p. Bernatové za papíry a p. Mrkvičkové za korkové zátky.

Upozornění: Důrazně žádáme rodiče v této nelehké situaci, aby dbaly na úplné doléčení dětí před návratem do školky v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.

S přáním hezkých dní a pevného zdraví se těší na další spolupráci

P. Šestáková, DiS.a kolektiv MŠ Dobré

Sponzoři