XXV. 2. Mateřinka – říjen 2021

3.10.2021Mateřinka

Vážení rodiče,

první měsíc v tomto školním roce je za námi a děti ho zdárně zvládly. Poznaly jsme nové kamarády a pani učitelky. Během tohoto měsíce poznaly i spoustu pohádek. Starší děti začátkem září zahájily lekce plavání, navštívily výstavu hub a každé úterý procvičují svoji kondici na turistických vycházkách. Děti se vyfotografovaly na podzimním pozadí. Až fotografie dorazí, můžete si je zakoupit u p. učitelek. Užili jsme si hudební workshop – Proč šustí listí. Proběhla schůzka s rodiči, na které jsme předali informace o programu MŠ.

Co nás čeká v měsíci říjnu?

Tento měsíc si budeme povídat o Podzimním čarování – proměna přírody, budeme poznávat barvy – Barevný týden Posvícení a ČR.

4 . – 12. = Podzimní čarování – 4. 10. = Světový den zvířat. Budeme si povídat: Co dělají zvířátka, stromy, květiny na podzim? Jak se jmenují? Jaké jsou plody podzimu – ovoce x zelenina, šípky, bukvice, žaludy, kaštany…? Budeme rádi, pokud děti přinesou nějaké plody na výstavku.

13. – 15. = To je zlaté posvícení – pečeme koláče + mluvíme o surovinách, kde se vzaly?

18. -22. = Barevný týden – každý den vyhlásíme jednu barvu a podle ní se děti obléknou.

20. 10. = Mezinárodní den stromů – poznávání stromů a plodů

25. – 29. = Týden s Českou republikou – 28. Den vzniku ČR – vlajka, znak, hymna…

Ve středu 27. a pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny a provoz MŠ bude omezen – docházku nahlaste, prosím, nejpozději do středy 20. 10.

(z důvodu stravování) u učitelek. (čtvrtek 28. 10. svátek).

Jistě jste si všimli, že s dětmi chodíme ven každý den za jakéhokoliv počasí. A stává se, že děti nejsou vhodně oblečené, proto Vás prosíme, aby děti měly vždy oblečení do každého počasí. Také nemají vždy v košíčku i náhradní oblečení, když se něco zamokří (náhradní tepláky do školky, triko, spodní prádlo a ponožky).

Žádáme Vás, když děti mají narozeniny, nenosit tvrdé bonbóny, noste pouze měkké nebo ovoce.

Na akce vybíráme 300,-Kč – do 15.10. Jedno hudební divadlo už proběhlo a další budou následovat v listopadu a prosinci.

Děkujeme za povlaky na polštářky, kdo však ještě neučinil, ať to prosím urychleně napraví.

Dále děkujeme, že nám dle vlastních možností pomáháte. Jmenovitě chceme poděkovat paní Fialové za papírové krabičky a kartóny; paní Serbouskové za lahvičky od Actimelu; panu a paní Kolomazníkovým za papíry a dřevěné laťky; panu a paní Petrovým za veliké dýně, bloček papírků, sešity a kreslící kartón.

Představujeme Vám odpolední kroužky pro děti ve třídě „Sluníček“ (13:00 – 14:00 hod.)

Týden


SPondělíFlétnička + SovičkaJiříčková
UÚterýTvořílek + StepPultrová
DStředaAngličtinka + CestováníCvejnová
ÝČtvrtekFlétnička + SovičkaJiříčková

PátekAngličtinka + ZdravínekCvejnová
LPondělíJazýček + Filda + DopraváčekPaštiková
IÚterýPísálek + TančílekRubešová
CHStředaČtenáři + MalířiRubešová
ÝČtvrtekŠikulka + EkoŠestáková

PátekPísálek + TančílekRubešová

Vysvětlivky, co se děti učí:

SOVIČKA = matematické představy – porovnání, přemýšlení, hledání společného znaku

FLÉTNIČKA = seznamování s hrou na hudební nástroj a s hudebními pojmy

ANGLIČTINKA = seznamování se základy anglického jazyka formou hry, písní a básniček

CESTOVÁNÍ = poznáváme ostatní světadíly, státy atd.

ZDRAVÍNEK = poznáváme zdraví, co je zdravé, slušnost, bezpečnost

EKO = seznamování s ekologickými pojmy – třídění odpadu, příroda

ŠIKULKA = vytváření z papíru a z různých materiálů, cvičení jemné motoriky

ČTENÁŘI = vedení dětí ke knihám + MALÍŘI = děti malují, co slyšely

TANČÍLEK = hudebně pohybové činnosti

PÍSÁLEK = grafomotorika, správné držení tužky

JAZÝČEK = cvičení správné řeči, poznáváme hlásky, soustředění, vyprávění, popis obrázku, porozumění řeči

FILDA = poznávání, přemýšlení, rozdíly

DOPRAVÁČEK = pravidla, kázeň, jízda na DH, bezpečnost

TVOŘÍLEK = rozvoj tvořivosti, myšlení a jemné motoriky

STEP = příprava na školu – cvičení vizuomotoriky, sluchové analýzy..

Na úspěšnou spolupráci se těší K. Cvejnová s kolektivem MŠ Dobré

Sponzoři