XXIV. 8. Mateřinka – červen 2020

1.6.2020Mateřinka

Vážení rodiče,

školní rok je téměř u konce. První polovina proběhla zábavně. Navštěvovali jsme divadlo v RK, jezdili na výlety, ve školce si hráli, poznávali, učili se výslovnost i s logopedickými divadélky, navštívil nás klaun, jezdili jsme plavat, a mnoho dalšího. V druhé polovině školního roku došlo k pedagogickým změnám. Rozloučili jsme se s uč. I. Baškovou a přivítali jsme novou učitelku sl. Kláru Pinkasovou, kterou děti vídají ve třídě sluníček. V březnu děti v MŠ shlédly pohádku „Jak se Honza rytířem stal“ a Vesmír v Solnici.

Bohužel, celou Českou republiku zasáhla epidemie koronaviru a v polovině března byla MŠ Dobré z bezpečnostních důvodů uzavřena. I v této nelehké situaci jsme se nevzdávali a sdíleli s Vámi pomocí webové stránky a později i sociální sítě – nápady, hry a inspirace. Věříme, že jste si v inspiračních listech našli své a užili si s dětmi pěkné chvíle při tvoření i hravém učení. Do konce roku budeme plány a úkoly stále posílat pro děti, které jsou doma a pro rodiče, které to zajímá.

V současné době jsou v MŠ Dobré z epidemiologických důvodů otevřeny pouze 2 třídy. 3. třída musela být na základě metodických pokynů MŠMT zrušena, a proto jsme požádali rodiče, aby si nechali své děti doma, pokud mohou. Zůstalo nám však několik volných míst, a proto chceme umožnit těmto dětem kontakt s vrstevníky pobytem ve školce v určený den. Pokud máte zájem o občasnou docházku svého dítěte, zavolejte a domluvte se s pí. ředitelkou.

 Organizace dětí musela být nyní změněna.  Předškoláci dochází do 1. třídy, kde o ně pečují paní učitelky N. Serbousková a K. Pinkasová spolu s paní ředitelkou V. Paštikovou a asistentkou I. Zangeovou.    
V 2. tř. se o mladší děti starají paní učitelky A. Pultrová., M. Jiříčková,  M. Šponiarová a asistentka J. Fléglová.

Ani zpřísněná hygienická a organizační pravidla nás neodradí, abychom si den ve školce pořádně užili. Prožíváme plno dobrodružství a poznáváme nové věci především při maximálním pobytu venku. Proto, vybavte děti vhodným oblečením (bundy, mikiny, čepice/kšiltovky, pláštěnky, gumáky, tepláky, náhradní ponožky, pevnou obuv atd.)  Počasí je nyní velmi proměnlivé – není na škodu mít více věcí k převlečení.

A na jaké AKCE se ještě těšit?.

1. 6. – DEN DĚTÍ  – oslavíme „Šipkovanou“ venku a objevením „pokladu“.      

Předškoláky a jejich rodiče zveme na pasování předškoláků, které proběhne venku před budovou MŠ ve čtvrtek 4. 6. 2020 v 15 hod. Nechceme Vás připravit o tuto událost v životě Vašeho dítěte, ale prosíme, abyste přihlíželi z větší vzdálenosti. Dodržujte 2m rozestupy a vstup do areálu s rouškou. Neberte s sebou, prosím, malé děti, které by slavnost rušily.      8. 6. – FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – přijďte i vy, kteří jste nyní doma, protože focení proběhne po 2-3 dětech, postaru – nejdříve  =  3. třída v 10.10 h., pak 2. třída v 10.15 h., a      1. třída v 10,30 h. Třídy se postupně vystřídají. Předškoláky vyfotíme na táblo.

12. 6. – TULÁCKÝ DEN – zveme všechny předškoláky na zábavný den plný pirátů, kteří pátrají po tajemném pokladu a musí zvládnout zajímavé úkoly a překonat nelehké překážky, aby objevili to, co je skryto. Převleky a masky pirátů jsou vítány – beze zbraní (vyrobíme si).

17. 6. – DIVADELNÍ DEN – plný pohádek a příběhů v podání učitelek.

24  .6. – SPORTOVNÍ DEN – sportem ku zdraví a veselí. Budeme trénovat skok do dálky, do výšky, skákání přes švihadlo, běh a házení do dálky.

Během letních prázdnin se školka uzavře na 4 týdny od 20. 7. 2020 do 16. 8. 2020. Nahlaste, prosím docházku svých dětí.

Děkujeme, že se nezdržujete v prostorách školky déle než je nutné a že nosíte roušku; dodržujete přísně stanovená hygienická i organizační opatření. Dále děkujeme paní Sedlákové za papírové šablony na překreslování a paní
M. Kábrtové za špendlíkové placky.

Budoucím školáčkům přejeme 1. září šťastný start a na ostatní se těšíme ve školním roce 2020/2021.

Užijte si prázdniny plné sluníčka, zdraví, odpočinku a veselých zážitků.

Nikola Serbousková s kolektivem MŠ

Sponzoři