XXIV.7. Mateřinka – březen 2020

1.3.2020Mateřinka

zimní období se blíží ke konci a před námi je první  jarní měsíc.

Na únor můžeme zavzpomínat: někteří z nás si tento měsíc na začátku „zkrátili“ o týden jarních prázdnin; předškoláci úspěšně ukončili plavecký výcvik a obdrželi tzv. „mokré vysvědčení“; 20. 2. jsme ve školce uspořádali veselý  masopustní karneval, který jsme si všichni společně hezky užili. Děkujeme za nápadité masky! Ke konci měsíce jsme navštívili divadlo v Rychnově n. Kn. Zimní sporty bohužel neproběhly, takže běžky kvůli nedostatku sněhu musely letos „odpočívat“.

Během února proběhla také změna ve třídě Sluníček: p. uč. Iva Bašková odešla na mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila nová p. učitelka Klára Pinkasová.            

Děkujeme všem rodičům, kteří zodpovědně nosí do školky hygienické potřeby pro děti
i finanční prostředky na akce a pomůcky.

 V březnu nás čeká doslova přechod ze zimy do jara- měli bychom totiž prožít jak lyžařský výcvik (budeme doufat v příznivé podmínky), tak i dívčí koledu, která je jistou předzvěstí Velikonoc J.

A na jaké akce se můžeme těšit?

Ø     2.3.    Divadlo v MŠ: „Jak se Honza rytířem stal“

Ø     9. 3.   Cirkusové představení s nosálem červeným- v MŠ

Ø  9.-13.   Lyžařská škola Sedloňov – podle počasí a instrukcí v pátek                                             

Ø    17.3.   Divadlo v RK: „Malý princ“

Ø    27.3.   Dívčí koleda – děvčata si přinesou binovačky

 Dále bychom chtěli požádat rodiče o omezení nošení hraček do školky dětmi. Může se stát, že dítě si hračku samo neohlídá a není v kompetenci, ani v silách učitelek (přes veškerou dobrou vůli), aby každou soukromou hračku ohlídaly. V případě potřeby mít hračku ve školce je jedním z řešení ji mít např. podepsanou. 

–        Viz výtažek ze Školního řádu-odstavec 2 „Povinnosti zákonných zástupců dítěte“  :

▪ zamezit v zájmu zdraví aby si dítě nosilo do MŠ: žvýkačky, tvrdé bonbóny, cenné předměty, ostré předměty a hračky, které napodobují zbraně. Děti si mohou přinést oblíbenou hračku, ale za ty učitelky neručí                                                                                 

A na závěr poděkování všem, kteří nás podporují svými dary a pomáhají nám s opravami:
p. Sedlákové za předměty na vyrábění, p. Šintákové za papíry na kreslení, p. Kohoutkové za dekoraci-čarodějku, p. Špulákové za vyřazená CD na tvoření, p. Erbenovi za bezpečnostní vesty a batůžky a metodický materiál pro děti – omalovánky a pexesa
dráčka Hasíka, p. Kolomazníkové za perníčky, které  si děti s chutí snědly
při karnevalovém veselí a p. Poulovi za opravu čtyřkolky.

Přejeme všem krásné dny a vstup do jarního období!

M. Jiříčková s kolektivem MŠ

Sponzoři