XXIII. 2. Mateřinka – říjen 2018

1.10.2018Mateřinka

Vážení rodiče, první měsíc v tomto školním roce děti úspěšně zvládly. Poznaly nové kamarády a paní učitelky, shlédly pěkné divadlo v MŠ “O kamarádství”, vyfotily se s tučňáky. Až fotografie v druhé polovině října dorazí, můžete si je zakoupit u p. učitelek. Starší děti byly na výstavě hub a v kině Novém Městě n. Met. na pohádce „Hurvínek a kouzelné museum“. Co nás v měsíci říjnu čeká?

  • 1. – 3. 10. proběhne SBĚR PAPÍRU, kontejner bude přistaven za MŠ (lze tam zajet autem), svojí účast při sběru prosím nahlaste p. Fléglové v kanceláři (nebo p. uč.). Výtěžek se připíše zúčastněným na akce.
  • v pondělí 15. 10. DIVADLO V RK „Když jde kůzle otevřít“

+ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “Pípáci aneb letem ptačím světem”;

  • v  pátek před POSVÍCENÍM – pečení posvícenských koláčků –
  • v pondělí 29.  a úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny a provoz MŠ bude omezen – docházku nahlaste, prosím, včas, nejpozději do pátku 19. 10. u učitelky.
  • Zájemci o foto a video z akcí v loňském šk.roce – doneste si USB flash disk na nahrání.

Děkujeme za povlaky na polštářky, kdo však tak ještě neučinil, ať to prosím urychleně napraví. Již jsme se účastnili tří placených akcí – návštěva hub (10Kč), divadélko v MŠ (55Kč), kino v N.M.n.M. (50Kč+doprava). Vybíráme tedy na AKCE. Třídní učitelky Vám na vyžádání sdělí zůstatek z minulého školního roku a současný stav. Informace o akcích MŠ byly projednány na schůzce s rodiči. Na lekce plavání se mohou děti těšit v listopadu (bližší informace dostanete na lístečcích). Všechny rodiče prosíme o seznámení se se Školním řádem a jeho podpis u pí. učitelek.

Jistě jste si všimli, že s dětmi chodíme ven každý den. Jsme rádi, že sledujete předpovědi počasí a své děti podle toho oblékáte (nepromokavé oblečení, slabé čepice, slabé rukavice, vhodná obuv apod.). Ne vždy děti mají v košíčku i náhradní oblečení, když si něco zamokří (náhradní tepláky do školky, triko, spodní prádlo a ponožky). Při vyzvedávání dětí prosím dbejte na to, aby si děti braly všechny věci z košíčku (ve třídě) a zbytečně prosím nenechávejte žádné papíry v šatnách. Do košíčků dáváme i důležité informace pro Vás, třeba jako nyní.

Všechny kroužky pro starší děti- „Školáček“ (13:00 – 14:00 hod.) jsou v letošním roce zdarma:

SUDÝ  TÝDEN
pondělí „Angličtinka“ + „Tvořílek“ – tvořivé výtvarné techniky (Andršová)úterý „Šikulka“ výroba z papíru + „EKO“ (Bašková) +„Tančílek“ (Šponiarová)středa „Angličtinka“ + „Tvořílek“ – tvořivé výtvarné techniky (Andršová)čtvrtek “Šikulka“ + „Zdravínek“ –poznáváme zdraví, bezpečnost (Bašková)pátek Pohádky
LICHÝ TÝDEN
pondělí „Sovička“ – matematické představy (Jiříčková)úterý „Písálek“ grafomotorika +„Tančílek“(Šponiarová) + Indiv.řeč (Paštiková)středa „Flétnička“ + „Sovička“ (Jiříčková)čtvrtek „Jazýček“ cvičení správné řeči + „Filda“ poznávání +„Dopraváček“ (Paštiková)pátek Pohádky

Děkujeme, že nám dle svých možností pomáháte. Jmenovitě chceme velmi poděkovat panu Kolomazníkovi za opravy hraček a za rekonstrukci houpačky na školní zahradě, paní Kolomazníkové za papíry na kreslení, izolepy a sáčky, paní Kohoutkové za dekoraci, paní Fléglové za kaštany, paní Slovákové za pastelky. Vážíme si této spolupráce a přejeme pohodové dny při slunečném podzimu.

Mgr. Tereza Andršová a kolektiv MŠ Dobré

Sponzoři