XXII. Mateřinka – leden

1.1.2017Mateřinka

Na tři krále za vesnicí
            bloudí sněhem koledníci.
            Šlapy – šlapy, šlápoty
            pletou se jim do noty.
            Ťuky – ťuky, už tu jsou,
            štěstí zdraví vinšujou.
            Zpívá Pavel, Olda, Míra
            – Paní máma otevírá.

Tak jako tři králové i my půjdeme s dětmi v pátek 6.1.2017 vinšovat zdraví a štěstí do nového roku 2017. Vyrobíme si královské koruny – samy je vystřihneme a vyzdobíme. Vinšovat budeme ve školce i na obci. Přání zdraví a štěstí patří také Vám, rodičům i prarodičům.

Doufáme, že zima se předvede v plné kráse a že budeme s dětmi bobovat, stavět sněhuláky a třeba se i koulovat. Prosíme Vás, aby děti měly nyní vhodné a teplé oblečení, to znamená – kombinézu nebo oteplovačky, ponožky, teplé boty a rukavice (dětem, které si neumí prstové rukavice obléknout, prosíme palčáky).

A co nás čeká první měsíc v Novém roce 2017?

  • Ve středu 4. 1. 2017 a každou další středu – pokračuje kurz  PLAVÁNÍ
  • LYŽOVÁNÍ NA BĚŽKÁCH – pro starší děti – kdykoliv místo vycházky nebo odpol.kroužku – děti musí mít kombinézu nebo šusťáky a silné teplé ponožky.
  • 23.-27.1.2017 přihlášené děti čeká MEDVĚDÍ LYŽAŘSKÁ AKADEMIE

V dubnu se bude konat zápis do první třídy ZŠ.

Již od nového roku se na přípravu intenzivně připravujeme.

A jaký má být předškolák?

1. Samostatný v sebeobsluze, fyzicky a pohybově vyspělý.

2. Citově samostatný, umí kontrolovat své chování a dodržovat dohodnutá pravidla.

3. Komunikuje bez obtíží a správně vyslovuje všechny hlásky.

4. Zvládá jemnou motoriku – maluje, obkresluje, kreslí, modeluje, navléká korálky, umí se podepsat tiskacím písmem – správně drží tužku, zaváže smyčku (potřebuje umět už nyní u lyž.)

5. Sluch – rozliší různé zvuky, hlasy, hudební nástroje, hlásky na začátku i na konci slova.   Zrak – pozná barvy, tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, atd.), velikosti, jiné rozdíly obrázků.

6. Matematika – počítá, ukazuje na prstech, pozná geometrické tvary, rozumí pojmům: nahoře, dole, vzadu .., vpravo, vlevo, … řeší rébusy, pozná společnou vlastnost skupiny.

7. Je pozorný, soustředěný, reaguje na příkazy a má zájem učit se novým poznatkům.

8. Dodržuje základní sociální pravidla (poděkovat, poprosit, pozdravit, požádat, ..), spolupracuje s ostatními.

9. Poslouchá pohádku, ví, o čem byla. Zvládne zahrát malou roli v dramatickém představení.

10. Dobře se orientuje doma, ve školce i v obci, zvládá praktické činnosti – vyřídit vzkaz.
            Více informací naleznete na web.stránkách školky, průběžně na nástěnkách MŠ a na přednášce učitelky ZŠ paní Mgr. Michlové – v lednu – den a čas bude upřesněn.

Během roku nás čekají další zajímavé akce a výlety – vybíráme 300 Kč do 20.1.2017.

Děkujeme všem rodičům za adventní dárečky, paní Monice Kohoutkové za adventní věnec a paní Čtvrtečkové za propisovací tužky. Děkujeme.

Za kolektiv MŠ Dobré Ivana Zangeová 

Sponzoři