XXII. 8. Mateřinka – duben

23.4.2018Mateřinka

Vážení rodiče,

Měsíc březen uplynul a přišlo jaro. V březnu jsme navštívili divadlo                

v Rychnově n. Kn. a shlédli pěknou pohádku „Kouzla skřítků“ a potom jsme    

si prohlédly dětskou knihovnu. Holky a kluci měli koledu, při které si užili   

spoustu legrace a odnesli si čokoládová vajíčka a přitom jsme slavili Velikonoce.

Akce v měsíci DUBNU:

v pátek 13. dubna – výlet na koncert Filharmonie do Hradci Králové se ZŠ v 7:00 – pro starší děti.

ve středu 18. dubna – výchovný koncert dětí ZUŠ v Dobrušce linkovým autobusem – pro   

starší děti, sraz 6:30 v MŠ, nebo u autobusu, odjezd v 6,45 hod., návštěva domku F. L. Věka a radnice, zpět v 11:45

ve středu 25. dubna – divadlo v RK na „Strakaté bajky“ a návštěva Hasičů v RK pro všechny děti

v pátek 27. dubna – zábavný program v Dobrušce Krejčíka Honzy „Co se vleče, neuteče“ –

pro starší děti – linkovým autobusem v 6:45 jako 18. dubna

Odjezd: do RK – v 7:45 hodin, do Dobrušky v 6:45 a HK v 7:00. Batoh s pláštěnkou + pití – s sebou v plastové lahvičce, kterou lze dobře uzavřít. Přijďte včas, abychom vám neujeli!   Bližší informace a případné změny sledujte na dveřích MŠ nebo na šaškovi.

Ve středu 2. května od 8:00 do 11:00 je zápis nových dětí do MŠ v Dobrém.

Plánujeme turistickou vycházku do Kamenice na exkurze: do kadeřnictví k pí. L. Piskorové a na kravičky do kravína.

Poděkování patří paní Valáškové za krepový papír, panu Janatovi za barevné papíry, pastelky, fixi a voskovky a paní Lambertové za barevné papíry.

ZŠ Dobré zve předškoláky se zákonnými zástupci 19. dubna od 14:45 – 16:15 k zápisu do 1.třídy do budovy 1. stupně (u kostela).

A jaký má být předškolák?

 •     Samostatný v sebeobsluze, fyzicky a pohybově vyspělý a zdatný.
 •     Citově samostatný, umí kontrolovat své chování a dodržovat dohodnutá pravidla.
 •     Komunikuje bez obtíží a správně vyslovuje všechny hlásky.
 •     Zvládá jemnou motoriku – maluje, obkresluje, kreslí, modeluje, navléká korálky, umí se podepsat tiskacím písmem – správně drží tužku, zaváže smyčku.
 •     Sluch – rozliší různé zvuky, hlasy, hudební nástroje, hlásky na začátku i na konci slova.
 •     Zrak: pozná barvy, tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, atd.), velikosti, rozdíly mezi obrázky.
 •     Matematika – počítá, ukazuje na prstech, rozumí pojmům: nahoře, dole, vzadu, vpravo, vlevo, … řeší rébusy, pozná společnou vlastnost skupiny.
 •     Je pozorný, soustředěný, reaguje na příkazy a má zájem učit se novým poznatkům.
 •     Dodržuje základní sociální pravidla (poděkovat, poprosit, pozdravit, požádat, ..), spolupracuje s ostatními.
 •     Poslouchá pohádku, ví, o čem byla. Zvládne zahrát malou roli v dramatickém představení.
 •     Dobře se orientuje doma, ve školce i v obci, zvládá praktické činnosti – vyřídit vzkaz.
 •       Upozornění – v pondělí 30.4. je omezený provoz v jedné třídě, v pondělí 7.5. je MŠ z technických důvodů uzavřena.

 Za kolektiv MŠ Dobré Marie Piskorová

Sponzoři