XXI. 5. Mateřinka – leden 2016

1.1.2016Mateřinka

„My tři králové jdeme k vám,

                        Štěstí, zdraví přejeme vám.

                        Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

                        My jsme k vám přišli zdaleka.“

Ve středu, ve svátek TŘÍ KRÁLÚ, popřejeme touto písničkou ve školce i v obci k nastávajícímu novému roku, a to s korunami, které si samy vystřihneme a vyzdobíme. Přání patří také vám, rodičům a prarodičům.

Doufáme, že zima se předvede v plné kráse a že budeme s dětmi bobovat, stavět sněhuláky a třeba se i koulovat. S předškoláky se chystáme jezdit na běžkách a podnikat různé výlety do okolí. Prosíme vás, aby děti měly nyní vhodné a teplé oblečení, to znamená – kombinézu nebo oteplovačky, ponožky, teplé boty a rukavice.  

A co nás čeká první měsíc po Novém roce 2016? Mnoho her, poznávání a různé akce:

V pátek 8. 1. – pokračuje 6. lekce plavání.

Ve středu 13. 1. – přijede do MŠ divadlo Štafličky s pohádku „Strašidýlko ze špajzu“.

V pondělí 25. 1. – jedeme do Dobrušky na  pohádku od Krejčíka Honzy „Kdo si hraje, nezlobí.

 Manželé Čtvrtečkovi připravili pro děti výlet do TONGA do Hradce Králové. Lednový termín upřesníme později. 

– POZOR!!!  Výlet do TONGA JE V PONDĚLÍ 11. 1. 2016. Odjezd je v 7,30 hod.

V lednu se bude konat  zápis do 1. třídy v ZŠ v Dobrém.

A jaký má být předškolák, aby zvládal školní docházku“?

  1. Samostatný v sebeobsluze, fyzicky a pohybově vyspělý.
  2. Citově samostatný, umí kontrolovat své chování a dodržovat pravidla.
  3. Komunikuje bez obtíží.
  4. Zvládá jemnou motoriku – maluje, obkresluje, kreslí, modeluje, navléká korálky, umí se podepsat tiskacím písmem, popř. zaváže smyčku.
  5. Sluch – rozliší různé zvuky, hlasy, hudební nástroje, hlásky na začátku i na konci.  Zrak – pozná barvy, tvary (kruh, čtverec, trojúhelník…), velikosti, jemné rozdíly obrázků.
  6. Matematika – počítá, ukazuje na prstech, pozná geometrické tvary, rozumí pojmům: nahoře, dole, vlevo, vpravo, … řeší rébusy.
  7. Je pozorný, soustředěný, reaguje na příkazy a má zájem učit se novým poznatkům.
  8. Dodržuje základní sociální pravidla (poděkovat, poprosit, pozdravit, požádat,  …), spolupracuje s ostatními.
  9. Zvládne zahrát malou roli v dramatickém představení.
  10. Dobře se orientuje doma, ve školce i v obci, zvládá praktické činnosti – vyřídit vzkaz.      

Atd.   Více informací naleznete na nástěnkách v MŠ.

V tomto roce budou probíhat různé akce a divadla, na které vybíráme 300,- Kč – do 14. 1. Vyúčtování minulé zálohy je provedeno a seznamy budou vyvěšeny v šatnách.  

Na vzájemnou spolupráci v novém roce 2016 se těší  V. Paštiková a kolektiv MŠ 

Sponzoři