4. Mateřinka –prosinec 2017

1.12.2017Mateřinka

„Čas radosti, veselosti světu nastal nyní…“

Vážení rodiče, čas se překulil a máme tu poslední měsíc roku. Čas zimy, očekávání, obdarovávání, těšení, radosti. Někteří rodiče již zodpovědně (a tajně) nosí drobné dárečky do adventního kalendáře, s kterým dětem bude lépe ubíhat čas čekání. ( Prosíme ještě, kdo nestihl přinést, aby tak učinil – začátek adventu je tu – tento víkend…)

V minulém měsíci jsme měli spoustu krásných zážitků. Děti zhlédly tři divadelní vystoupení, z nichž dvě divadélka přijela do MŠ a na jedno hudební představení jely starší děti autobusem do Rychnova. Před svátkem sv. Martina všechny děti ze školky pekly „martinské rohlíčky“, které se moc povedly. Děti donesly ochutnat také domů. V polovině měsíce začal plavecký kurz v Dobrušce. Předškoláci mají za sebou již 3 lekce. Na konci měsíce násnavštívili zástupci firmy Vizus, aby dětem-zájemcům jednoduchou formou vyšetřili zrak.

V předposledním týdnu jsme se už pomalu naladili na Vánoce – vyráběli jsme vánoční dekorace a dárečky na výstavu v Hlinném. Byla moc pěkná a my tímto děkujeme rodičům, kteří přispěli výrobky z domu. Některé výrobky vašich dětí si můžete koupit na vánočním trhu v ZŠ u kostela od 15:30ti hod. v sobotu 9. 12. před Rozsvícením vánočního stromu, kde budou všechny děti vystupovat na programu.

Co nás čeká v prosinci:

  • Úterý – 5.12. NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE a jeho družiny s nadílkou v 9.00 hod. Sponzorem jsou potraviny p. Bartoše Dobré a ŠJ školky. Jste zváni.
  • Středa, čtvrtek – BESÍDKY „Co už umíme“: třída I. Sluníčka: 6.12. v 15,00 hod.

třída II. Broučci: 7.12. v 15,00 hod.

třída III. Motýlci: 7.12. v 10,00 hod.

– Na besídky srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče. –

  • Sobota – 9.12. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU od 17,00 hod. Srdečně jste všichni zváni! Děti, prosíme, přiveďte na účast v programu nejpozději v 16,45 hod k ZŠ ke kostelu. Protože děti budou tančit jako „sněhuláci“, potřebují vhodné oblečení – na bundy – velké bílé triko, pásek, barevnou šálu a sněhulácký kloubouk. Moc děkujeme za pomoc.
  • Úterý – 12.12. Představení Perštejni v Pentagonu od 7:30 hodin (pro starší děti)
  • Pátek – 15.12. VÝLET NA VÁNOČNÍ ZÁMEK do Potštejna – pro starší děti–odjezd v 6,50 h.od MŠ.
  • Pondělí,18.12. DIVADLO „VÁNOČNÍ HVĚZDA“ v RK – odjezd autobusem v 7,20 h.
  • Úterý – 19.12. VÁNOČNÍ NADÍLKA u stromečku v MŠ – tradice, koledy, soutěže, dárečky..
  • Čtvrtek – 21.12. zpíváme v kostele od 9 hodin

        Prosím, věnujte pozornost ještě jednomu UPOZORNĚNÍ:

        V poslední době byly do budovy opakovaně vpuštěny cizí osoby. Proto důrazně žádáme rodiče, aby byli důslední a cizím lidem NEOTVÍRALI dveře, nevpouštěli je dovnitř bez vědomí zaměstnanců MŠ. Porušují tím školní řád a ohrožují bezpečnost dětí v MŠ. Děkujeme.

            Naopak PODĚKOVÁNÍ patří rodičům, kteří sponzorují školku materiálními dary. V listopadu to byli: p. Lambertová- dodala výtvarný materiál (vodovky, omalovánky, pastelky, barevné papíry), Pexesa, p. Grulichová-textilní materiál na tvoření (stuhy, krajky, látky, knoflíky), korkové zátky, Frymlovi přinesli velkého plyšového medvěda. Všem děkujeme.

        Závěrem bychom Vám chtěli popřát opravdu pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, elánu a radosti. 

V novém roce se těší na další spolupráci kolektiv MŠ Dobré.

    Za kolektiv školky Michaela Jiříčková   

Sponzoři