2. Mateřinka – říjen 2017

1.10.2017Mateřinka

Vážení rodiče, první měsíc v tomto školním roce děti úspěšně zvládly. Poznaly nové kamarády a paní učitelky, shlédly pěkné divadlo v MŠ “Ošklivé káčátko”, vyfotily se ve vánočním pokojíčku. Až fotografie dorazí, můžete si je zakoupit. Starší děti byly na výstavě hub a procvičily svoji kondici na turistické vycházce. V tomto letošním roce budou každé úterý, proto prosím, oblékejte děti dle aktuálního počasí. Co dalšího nás v měsíci říjnu čeká?

·  ve čtvrtek 5.10. DIVADLO V RK „Dobrodružství lesního skřítka Kuka“ 7:25 odjezd;

·  v  pátek 13. 10. POSVÍCENÍ- pečení posvícenských koláčků a skákací hrad (dle počasí);

·  v pondělí 16. 10. Světový den výživy – výroba bramborových hranolek;

·  ve čtvrtek 26.  a pátek 27. 10. jsou podzimní prázdniny a provoz bude omezen.

Děkujeme za donesení povlaků na polštářky a hygienické pomůcky. Kdo tak ještě neučinil, ať to prosím urychleně napraví. Už jsme se účastnili dvou placených akcí – návštěva hub (10Kč) a divadélko v MŠ (43,-). Vybíráme tedy peníze na AKCE. Třídní učitelky Vám na vyžádání sdělí zůstatek z minulého školního roku a současný stav. Fotky námi pořízené z těchto akcí budou po vašich souhlasech zveřejňovány na serveru rajče: https://skolka139.rajce.idnes.cz. Informace o akcích MŠ byly projednány na schůzce s rodiči. Všechny rodiče prosíme o seznámení se se Školním řádem a jeho podpis u p. učitelek.

Při vyzvedávání dětí prosím dbejte na to, aby si děti braly všechny věci z košíčku (ve třídě) a zbytečně prosím nenechávejte žádné papíry v šatnách. Do košíčků dáváme i důležité dokumenty pro Vás, třeba jako nyní. Touto cestou se k Vám dostal i letáček od firmy VISUS, která jezdí do školek a měří dětem zrak. Výhodou je, že děti jsou zde ve známém prostředí a vyšetření je zábavnou formou. Děti tak nejsou traumatizovány a vy tak získáte kvalitní informace. Nahlaste prosím, svůj zájem/nezájem učitelkám, ať můžeme brzy službu v případě zájmu objednat. Poplatek za vyšetření je 150,-.

Starší děti čekají od října první odpolední kroužky „Školáček“ (13:00 – 14:00 hod.). Všechny kroužky jsou v letošním roce zdarma. Pro lepší orientaci uvádíme rozpis i zde:

 SUDÝ TÝDEN
·  pondělí „Angličtinka“ + „Tvořílek“ – tvořivé výtvarné techniky (Andršová)·  úterý „Sovička“ + „Šikulka“ – matemat.  představy + tvoření z papíru (Bašková)·  středa „Angličtinka“ + „Tvořílek“ – tvořivé výtvarné techniky (Andršová)·  čtvrtek “Šikulka“ + „Zdravínek“ – mat. představy + zdraví, bezpečnost (Bašková)
LICHÝ TÝDEN
·  pondělí „Flétnička“ a „Písálek“ – grafomotorika, správný úchop (Šponiarová)·  úterý „Jazýček“ + „Filda“ – cv. správné řeči, slovní zásoby + poznávání  (Paštiková)·  středa „Flétnička“ a „Tančílek“ – hudebně pohybové činnosti (Šponiarová)·  čtvrtek „Jazýček“ + „Dopraváček“ – dopravní pravidla (Paštiková)

Velice děkujeme za pomoc, paní Valáškové za dřevěné puzzle, voskovky a křídy, paní Spanilé za hračky a převleky na karneval, paní Kolomazníkové za med a paní Kohoutkové za stuhy a drátky na aranžmá. Vážíme si této spolupráce a přejeme pohodové dny při slunečném podzimu,                                                                 

Mgr. Tereza Andršová a kolektiv MŠ Dobré

Sponzoři