10. Mateřinka – červen

1.6.2017Mateřinka

Vážení rodiče,                                                                                             

konec školního roku 2016-2017 se nezastavitelně blíží a s ním i loučení s 12 ti budoucími školáky. V květnu při zápisu jsme zapsaly 14 dětí do mateřské školy. Do školky přijel Cepík s posledním divadlem „Cirkus“ s heslem: „Ruce, hlava, nohy, tělo, všechno by se hýbat chtělo.“ Bezva. Avšak opravdový Cirkus k nám zavítal také, dokonce i s opravdickou opičkou, cvičenými pejsky, žonglérem a kouzelníkem. Obě představení se konaly venku na školní zahradě. Poslední výprava do Pelclova divadla byla za pohádkou „Jak to chodí u netopýrů“ s exkurzí u hasičů, kteří nám ukázali hasičskou stanici, techniku a vybavení. Jaké to je na jevišti si vyzkoušely i naše děti na besídce ke Dni matek. Průběžně probíhalo setkávání rodičů a dětí s učitelkami ZŠ. Společné focení tříd a focení na tablo budoucích školáků proběhlo na zahradě i v ateliéru. Ke konci školního roku také neodmyslitelně patří školní výlet, tentokrát do ZOO Dvůr Králové n. L. Díky krásnému počasí a zábavným zvířátkům se dětem výlet náramně líbil.

Co nás ještě čeká:

· v pondělí 5. 6. navštíví budoucí školáci vyučovací hodinu v 1. třídě;

· v pátek 9. 6. od 9:30 předvede v MŠ p. Kubát HUDEBNÍ PROGRAM na téma „Bajky“;

· ve čtvrtek 15. 6. TULÁCKÁ NOC pro předškoláky s výle tem, hasiči a přespáním v MŠ;

· v pátek 16. 6. v 10:45 zveme rodiče předškoláků na SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ budoucích školáků s divadelní pohádkou;

· ve středu 21. 6. slavíme DĚTSKÝ DEN ve spolupráci se žáky ZŠ.

Omezený provoz MŠ bude od 26. 6. 2017 a během letních prázdnin (výměna oken, světel
a radiátorů ve 2. třídě a schodišti).  Mateřská škola bude uzavřena od 3. 7. do 4. 8. 2017.

Panu Dusbabovi velmi děkujeme za opravu dřevěného domečku na školní zahradě, paní L. Frymlové za ušití návleků na obuv, paní Spanilé za hračky, puzzle a knížky, paní Grimmerové za batůžek a knížky. Také děkujeme rodičům za spolupráci při školním výletě, při sběru papíru a dalších aktivitách školy. Na konci června prosíme o finanční vyrovnání za akce – přehled je na nástěnkách. 

Budoucím školákům přejeme 4. září šťastné vykročení pravou nohou a na ostatní se těšíme ve školním roce 2017-2018.

Užijte si prázdniny plné sluníčka, odpočinku a veselých zážitků.

Za kolektiv Mgr. Tereza Andršová

Sponzoři