INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

25.5.2023Aktuality

se uskuteční dne 19. 6. 2023 v 15 h. v budově Mateřské školy Dobré za přítomnosti ředitelky školy a vedoucí školní jídelny. Obdržíte Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ a další dokumenty k vyplnění (přihláška ke stravování, Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, zmocnění k vyzvedávání dítěte, Evidenční list). Zároveň Vám zodpovíme případné dotazy.

Těšíme se na setkání.

Mgr. P. Zahradníková Štěpánková

Sponzoři