Informace ze schůzky s rodiči ze dne 14.9.2022

19.9.2022Aktuality

Ve středu 14.9.2022 od 15:30hod. proběhla informační schůzka pro rodiče dětí z MŠ Dobré.

Rodiče byly informování o:

 • vydání a zveřejnění nového Školního řádu a Vnitřního řádu školní jídelny
 • využívání telefonního čísla 737 312 712 nebo pevné linky 494 664 102 k odhlašování dětí
 • změnách v organizaci ranního a odpoledního provozu MŠ, tzn. pravidelné otvírací a zavírací dny ve všech třídách v čase od 6 do 7 hodin a od 15.30 do 16,30 hodin (tzn. Otvírání – PO Sluníčka, ÚT a ČT Broučci, ST a PÁ Motýlci, Zavírání – PO, ČT Broučci, ÚT Sluníčka, ST a PÁ Broučci) – informační tabulky budou vždy vyvěšeny ve vestibulu školy
 • aktuální situaci – podařilo se nám doplnit počet dětí na současných 49, urychleně zajistit instalaci akustických podhledů a nového osvětlení, proběhlo umístění některých herních prvků na školní zahradě, na konci října proběhne částečná rekonstrukce umývárny v 1. patře
 • připravovaných kroužcích, které budou od října probíhat v době „spaní“ (cca od 12,30 h. v rozsahu 30 – 40 min) – kroužek angličtiny, vaření, hry na zobcovou flétnu, hudebně-pohybový, turisticko-běžecký, logopedické prevence (až od listopadu) – rodiče mohou přihlásit děti ze třídy Sluníček a Broučků na základě pečlivého zvážení – max. na 2 kroužky
 • změnách ve financování – přeplatky z minulého roku jsme všem rodičům vrátily, pro letošní školní rok je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 300 Kč měsíčně – v průběhu školního roku již nebudeme vybírat na žádný materiál, hygienické potřeby, pomůcky, hračky, Budeme vybírat pouze 500 Kč (vybírat bude p. Reichrtová každý den ráno od 7,00 hod., dále 19. 9. odpoledne do 15,30 hodin nebo na základě individuální domluvy) na celý školní rok na divadla a zážitkové programy s tím, že při neúčasti dětí budeme přeplatky vracet vždy na konci školního roku
 • připravovaných akcích – předjednaná logopedická depistáž se zaměřením na školní zralost (31. 10.) + informační schůzka se sociální pracovnicí, vánoční focení dětí – nabídka v šatnách (16. 11.), plavání (jaro 2023) – dle zájmu rodičů předškoláci i mladší děti, lyžařský kurz – dle zájmu rodičů zjistíme možnost realizace, dle zájmu a návrhů rodičů budeme realizovat společné akce – např. podzimní výstava (podzimníčci, dýňování, světýlkový průvod…), vánoční tvoření (náhrada za klasické besídky)
 • pravidelné spolupráci se ZŠ – učitelkou 1. třídy (vzájemné předávání informací o tom, co děti potřebují umět do školy, postupné seznamování s prostředím ZŠ)
 • naplánované sportovní lekci s učitelem TV ZŠ – prozatím jednorázová akce pro předškoláky (20. 9.) výhledově pravidelně i pro mladší děti
 • nejdůležitějších koncepčních záměrech v oblasti materiálně-technického zázemí školy
 • zateplení a začištění kolem oken ve třídě Motýlků
 • postupná realizace projektu Zahrada
 • zateplení budovy, nová fasáda
 • kompletní výměna oken (včetně vstupních dveří)
 • kompletní rekonstrukce umýváren – postupně v 1. patře, poté v přízemí
 • výměna dveří v 1. patře
 • akce menšího rozsahu: účelné využití ostatních prostor MŠ (šatny a toalety pro zaměstnance školy, sklady hraček a pomůcek, materiálu, vytvoření sborovny pro PP), úklid nepotřebných věcí (plechové garáže, mandl, promítačka atd.), natření plotu (výhledově oprava podezdívky), vytvoření knihobudky

Rodičům byl předán Krátký anonymní dotazník – 2022/2023

Pokud jste se nezúčastnili, prosíme o stažení (viz níže), vyplnění a vhození do označené krabice u vstupu do MŠ.

Děkujeme.

Sponzoři