Provoz a organizace

Identifikační údaje: Mateřská škola Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou

Název školy: Mateřská škola Dobré

Sídlo školy: Dobré 139, 517 93 Dobré

Právnická forma: od 01.01.2003 příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Pavlína Zahradníková Štěpánková

IČO: 70978719

Webové stránky: materskaskoladobre.cz

E-mail: ms.dobre@seznam.cz

Telefon: +420 737 312 712

Počet tříd: 3

Zřizovatel školy: Obec Dobré, Dobré 150, 517 93

Provoz mateřské školy: celodenní od 6.00 do 16.30 hodin

Sponzoři